Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Deelgeschillen
 

Deelgeschillen

Onderhandelingen in letselschadezaken kunnen lang duren. Er zijn veel mogelijke discussiepunten waar een onderhandeling op kan vastlopen. Wat is de toedracht van het ongeval? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wie is daarvoor aansprakelijk? En hoe groot is de schade? Moet er een deskundige worden geraadpleegd en wie moet dat zijn?

Sinds 2010 is het mogelijk om de afhandeling van letselschade (of overlijdensschade) eenvoudiger, sneller en efficiënter te laten verlopen met de zogenaamde ‘deelgeschilprocedure’.

In de deelgeschilprocedure wordt alleen het deel van het geschil waarover partijen het oneens zijn aan de rechter voorgelegd. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over het deelgeschil, kunnen partijen zelf verder onderhandelen over de afwikkeling van de schade.

Een deelgeschil biedt een goedkoper alternatief voor een vaak tijdrovende en kostbare bodemprocedure. De kosten van de procedure komen (in beginsel) voor rekening van de aansprakelijke partij.