Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Medisch tuchtrecht
 

Medisch tuchtrecht

Wie letselschade (of overlijdensschade) lijdt door handelen van iemand die een medisch beroep uitoefent, kan een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege. Zo’n klacht kan worden ingediend tegen medici met een BIG-registratie, zoals artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. In het medisch tuchtcollege zitten altijd beroepsgenoten van degene tegen wie de klacht is ingediend. Met andere woorden: een klacht over een manueel therapeut wordt behandeld door een college met daarin ook manueel therapeuten.

Het is belangrijk om te weten dat het medisch tuchtcollege geen uitspraak doet over eventuele schadevergoeding. Het tuchtcollege kan de medicus wel een waarschuwing, een berisping of een geldboete opleggen. Daarnaast kan een tijdelijk of blijvend verbod op het uitoefenen van zijn beroep worden opgelegd.

Onzorgvuldig handelen door medici kan verstrekkende gevolgen hebben. Beer advocaten weet hoe belangrijk het kan zijn voor gedupeerde cliënten dat medici ter verantwoording worden geroepen. Daarbij werken wij nauw samen met ons medisch adviesteam.