Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Samenwerking met andere deskundigen
 

Samenwerking met andere deskundigen

Beer advocaten is gespecialiseerd in letsel- en overlijdensschade. Ons kantoor doet dat met de grootst mogelijke zorg en ruime ervaring, om de belangen van slachtoffers of hun nabestaanden zo goed mogelijk te behartigen. Dat kan betekenen dat Beer advocaten ook anderen inschakelt met een andere, niet-juridische expertise, die bijdraagt aan deze optimale belangenbehartiging.

Te denken valt daarbij aan inschakeling van ons medisch adviesteam. Medische kennis en expertise zijn onmisbaar in letselschade- en overlijdensschadezaken. Het is van groot belang om de (letsel)schade adequaat vast te stellen en om de gevolgen van die schade op zowel korte als lange termijn goed te onderzoeken. Onze medisch adviseurs zijn daarbij onmisbaar. Ook kunnen andere - externe - medisch deskundigen door ons of ons medisch adviesteam worden ingeschakeld om op medisch gebied het letsel goed in kaart te brengen.

Ook schakelen wij arbeidskundigen in als het noodzakelijk is om de belasting/belastbaarheid en de beperkingen, bijvoorbeeld op de werkvloer, goed in kaart te brengen. Ergotherapeuten kunnen door ons worden ingeschakeld om een goed beeld te krijgen van gewenste aanpassingen, in het dagelijks leven of op het werk. Bij terugkeer in de oude functie of, als dat niet mogelijk is, bij het invullen van een nieuwe, passende functie, kunnen wij een samenwerking aangaan met een re-integratiebureau.

Voor het maken van specialistische berekeningen van de schade, zoals bijvoorbeeld bij inkomstenderving van zelfstandig ondernemers, werken wij met bureaus die een dergelijke expertise in huis hebben.

Beer advocaten beschikt over een netwerk van de beste deskundigen voor iedere letselschade- of overlijdensschadezaak.