Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
Beer advocaten - Blog Lydia Charlier: mediation en letselschade
 

Lydia Charlier

Contractpartner

‘De omgang met de mens en het recht fascineert me, in al zijn aspecten. Letselschadebehandeling en mediation bij Beer advocaten is maatwerk en mensenwerk op het hoogste niveau. Daarbij voel ik me thuis. Het bereiken van een resultaat waarmee alle betrokkenen goed verder kunnen, daar draait het voor mij om. Als Beer advocaat en als Beer mediator sta ik uitsluitend voor optimale en duurzame oplossingen.’


CV Lydia Charlier

Studie

Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1986

Mediator sinds 

2002

MfN geregistreerd mediator (sinds 2002)

Gecertificeerd mediator bij het mediationbureau van de rechtbank Amsterdam en Utrecht (sinds 2009)

ADR-internationaal gecertificeerd mediator (sinds 2011)

Advocaat sinds

1992

Lidmaatschappen

ASP, WAAPEOPIL, NVVMA, NMv, MfNNVMV, ADR

Nevenfuncties

Lid van de klankbordgroep Chroom6 van het RIVM (sinds 2015)

Lid van het Deskundigenpanel Verjaring van het Instituut voor Asbestslachtoffers (sinds 2018)

Lid van de Raad van Advies van Letsel & Schade (sinds 2014)

Lid van diverse klachtencommissies

 

Overzicht publicaties

Lydia Charlier

Letselschade advocaat Lydia Charlier

Blog Lydia Charlier: mediation en letselschade

Auteur: Lydia Charlier

Smile Lydia

Het is 13 jaar geleden dat het ongeval gebeurde. Hannie zou in 2005 afstuderen en had grootse plannen voor haar carrière. Ze had al concrete stappen gezet in de richting die zij ambieerde (artikelen gepubliceerd, een onderzoeksproject gedaan in de Verenigde Staten). Het liep anders.

Hannie werd in 2005 door een bromfietser aangereden. Het letsel viel niet mee: een niet genezende botbreuk van de arm, zeven operaties, slapeloze nachten door de pijn.

Hannie zit niet bij de pakken neer. Ze voltooide nog twee studies. Maar werken lukt met die arm nauwelijks. Hannie loopt tegen praktische beperkingen en ernstige pijnklachten aan. Inmiddels is ze 39 jaar.

Partijen komen er niet uit. De verzekeraar twijfelt aan de door Hannie gestelde carrièrevooruitzichten en de vraag of ze echt niet kan werken. De gestelde schade is aanzienlijk. De vuisten zijn aan beide zijden gebald. Met gebalde vuist is het lastig handen schudden.

Wat doet een mediator?

Vanwege de complexiteit van de zaak, bewijsproblematiek, onzekerheden en lange doorlooptijd stemden partijen in met mediation. Ze stuurden mij hun inzichten en berekeningen. Daaruit bleek dat ze niet verder van elkaar hadden kunnen staan. Een spannende uitdaging.

Een mediation kan starten met een caucus. Dit is een tweegesprek tussen de mediator en één partij. In de caucus hebben partijen mij verteld hoe de wereld er aan hun kant uitziet. In de caucus bestaat ruimte om het verhaal het verhaal te laten zijn, om van daaruit te bedenken wat nu echt belangrijk is. Zonder dat de andere partij daarbij is. Dat stelde mij in staat een conflictdiagnose te maken.

Wat hielp partijen?

We hebben in het plenaire deel van de mediation alle inhoudelijke onderwerpen op het bord gezet: zo’n vijftien in totaal. Elkaar van hun gelijk overtuigen, hadden partijen al jaren geprobeerd. Dat lukte niet. Dus nu moest het anders.

Wat ik als mediator doe, is eerst vragen prioriteit aan de onderwerpen te geven. Wat is het belangrijkste onderwerp en vooral: wat zit daar dan achter? Voor Hannie bleek dat “eindelijk rust” een belangrijk punt was. Maar ook: erkenning, voor wat ze had kunnen bereiken. Het gevoel een bijdrage te leveren, waar ze zich tot dusver in een afhankelijke positie van de mensen om haar heen heeft gevoeld. Zekerheid voor de toekomst. Het plezier terugkrijgen in dingen. En: het moest een rechtvaardige oplossing zijn. Ook de belangen van de verzekeraar werden in kaart gebracht. Net als een slachtoffer heeft ook de verzekeraar het verhaal nodig, dat moet steunen op feiten, bewijs en logica. Dat verhaal moet leiden tot een rechtvaardige oplossing. Daar waren beiden het over eens.

Mijn volgende vraag was die naar onzekerheden. Desgevraagd weten partijen meestal uitstekend uit de doeken te doen wat de risico's voor de andere partij zijn. De vraag naar de onzekerheden aan eigen zijde is echter een andere. Het beantwoorden van die vraag gebeurt doorgaans in een caucus.Wat is het alternatief als partijen zonder oplossing naar huis gaan? Wat moet er dan gebeuren? Wat kost dat, niet alleen in geld, maar in positieve of negatieve energie?

Oplossing geschil

Juridische oplossingen worden vaak gezocht in vergoeding van datgene wat men is kwijtgeraakt in het verleden. Daar is ons recht immers op gebaseerd. Onzekerheden over de toekomst blokkeren echter vaak de oplossing. Mediation helpt breder te kijken. Oplossingen worden bereikt door een echt gesprek. Over de dingen die er toe doen, en over dingen die nodig zijn om de stap naar de toekomst te maken.

Aan het einde van de dag was in dit geval duidelijk dat een rechtvaardige oplossing kon worden bereikt. Wat overheerste was blijdschap en opluchting.

Het Verbond voor Verzekeraars heeft in de Gedragscode Behandeling Letselschade vastgelegd dat slachtoffers na 3 jaar recht hebben op mediation. Steeds vaker zien partijen dat dit kan leiden tot een echte oplossing.

In het Engels bestaat de uitdrukking: don’t let “perfect” be the enemy of “good”. Partijen komen meestal binnen met hun standpunten in de juridische “perfect”-stand. Elke keer weer word ik verrast door de oplossingen die partijen in de mediation bereiken, als duidelijk is geworden wat de belangen echt zijn. Die vorm van “goed” is misschien wel de betere versie van “perfect”.

10 januari 2019

 

Voor vragen over dit blog kunt u contact opnemen met de auteur, Lydia Charlier.