Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Marco Zwagerman: de prijs van gelijk
 

Marco Zwagerman

Partner

‘Mensen hebben vaak geen idee hoe diep letselschade ingrijpt. Het gaat niet alleen om de juridische gevolgen, maar ook om de consequenties voor werk, wonen en relaties. Ik loods het slachtoffer door de vele vragen en discussies. Dat vraagt om juridische creativiteit, veelzijdigheid en belangstelling in de mens. De samenwerking met mijn cliënten maakt letselschade voor mij zo boeiend.’  


Marco Zwagerman

Letselschade advocaat Marco Zwagerman

Blog Marco Zwagerman: de prijs van gelijk

Auteur: Marco Zwagerman 


Smile Marco

Personenschadezaken komen niet vaak voor de rechter. Ik schat dat in hooguit 5% van de letsel- en overlijdensschadezaken wordt geprocedeerd. Hoe komt dat?


In de letselschadebranche
zijn gedragsregels ontwikkeld om ervoor te zorgen dat letselschadezaken in onderling overleg worden opgelost. Die regels hebben ertoe geleid dat partijen erop gericht zijn schadezoveel mogelijk zonder de rechter te regelen. Als dat spaak loopt, wordt er regelmatig voor gekozen om in plaats van de rechter een mediator in te schakelen. Dat blijkt in de praktijk een snelle en succesvolle manier om tot overeenstemming te komen. Verder worden in letselschadeprocedures vaak deskundigen ingeschakeld. Dat werkt vertragend en de uitkomst is moeilijk voorspelbaarDat maakt een gang naar de rechtbank minder aantrekkelijk.


Advocaatkosten
 


E
en belangrijke prikkel om af te zien van een procedure, heb ik nog niet genoemd: de advocaatkosten. Voor het voeren van letselschadeprocedure is meestal een advocaat nodig. Die zijn niet gratis. Zelfs niet voor mensen met weinig geld. 

Als je een procedure wint, wordt maar een beperkt deel van de advocaatkosten vergoed. Het systeem van de proceskostenveroordeling leidt ertoe dat de winnaar een vaste vergoeding krijgt. Die dekt de advocaatkosten vrijwel nooit. Sterkerdie vergoeding is een heel klein pleistertje op een diepe wond. Ik durf de stelling aan dat de proceskostenvergoeding ten hoogste 10% procent van de advocaatkosten dekt. Dat betekent dat de winnende partij 90% zelf moet betalen.  


De winnaar betaalt
 


De
gedachte achter de proceskostenregeling is dat de toegang tot de rechter in gevaar komt als een verliezende partij de volledige kosten van de winnende partij moet betalen. Het vooruitzicht om bij verlies tienduizenden euro’s te moeten betalen als je in het ongelijk wordt gesteld, zal veel mensen ervan weerhouden naar de rechter te stappen. Er is veel voor te zeggen dit chilling effect te voorkomenDaar staat tegenover dat het onrechtvaardig is dat bij een glansrijk gewonnen zaak de kosten niet volledig worden vergoed. Dat schuurt vooral bij letselschadezaken. Daar zal de eigen bijdrage aan advocaatkosten uit de schadevergoeding moeten komen. De proceskostenregeling leidt er dus toe dat de schade van een door de rechter in het gelijk gesteld slachtoffernooit volledig wordt vergoed.  


Deelgeschilprocedures
als voorbeeld 


Het kan ook anders.
 

Om het tempo in letselschadezaken te verhogen, is in 2010 de deelgeschilprocedure in het leven geroepen. Daarmee kan in letselschadezaken op een snelle manier de rechter worden gevraagd een knoop door te hakken over een belangrijk geschilpunt. Om zo min mogelijk drempels op te werpen, komen de kosten die het slachtoffer in het deelgeschil maakt, voor rekening van de aansprakelijke partij. Zelfs als de rechter het slachtoffer ongelijk geeftEn het werkt: het aantal deelgeschillen heeft een grote vlucht genomen. Het is een probaat middel gebleken tegen stroperigheid.  

Voorstel proceskostenregeling bodemprocedures 


Waarom trekken we deze lijn
in letselschadezaken niet door naar bodemprocedures? Ik zie de volgende regeling voor me: in zaken waar discussie is over de aansprakelijkheid (normschending of causaal verband), krijgt het slachtoffer dat van de rechter gelijk krijgt de volledige advocaatkosten vergoed. Als aansprakelijkheid niet komt vast te staan, geldt de huidige proceskostenregeling. Dat betekent dat het slachtoffer weet wat de kosten zijn bij verlies. Daarmee wordt het gevreesde chilling effect voorkomen. 

Als aansprakelijkheid vaststaat en de schadeomvang inzet is van de bodemprocedure, krijgt het slachtoffer in mijn voorstel de volledige advocaatkosten vergoed, zelfs als de vordering wordt afgewezen. In dat geval staan de normschending en het causaal verband immers vast. Dan is het rechtvaardig de advocaatkosten voor rekening te brengen van de aansprakelijke partij, ook als de rechter niet overtuigd is van de eis van het slachtoffer. Maar de echte rechtvaardiging zit vooral in het omgekeerde geval: als de rechter de vordering toewijst, hoeft het slachtoffer de schadevergoeding niet te gebruiken om zijn advocaat te betalen.

In mijn gedroomde regeling worden vanzelfsprekend alleen redelijke advocaatkosten vergoed. Het is geen blanco cheque voor de slachtofferadvocatuur.  

Volledige schadevergoeding 

Dit is geen pleidooi om meer letselschadezaken voor de rechter te brengen. Als mijn proceskostenregeling werkelijkheid zou zijn, verwacht ik niet dat er meer zal worden geprocedeerd. Wel dat meer recht wordt gedaan aan het doel van letselschadeprocedures: het zo volledig mogelijk compenseren van letselschade bij aansprakelijkheid. 

26 september 2019 


Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met Marco Zwagerman.