Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Isabelle Zwart: verkeersongevallen met stints en andere bijzondere bromfietsen
 

Isabelle Zwart

‘Ik lever graag kwaliteit in mijn werk. Niet alleen de juridische, maar ook de medische aspecten van een letselschadezaak vind ik interessant. Als ik mij in iets vastbijt, laat ik niet los. Ik wil graag echt iets kunnen betekenen voor een slachtoffer. Ik wil cliënten weer vertrouwen geven in hun toekomst.’


CV Isabelle Zwart

Studie

Vrije Universiteit Amsterdam,
afgestudeerd in 2013

Advocaat sinds

2016

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

WAAVJPP

Isabelle Zwart

Letselschade advocaat Isabelle Zwart

Blog Isabelle Zwart: verkeersongevallen met stints en andere bijzondere bromfietsen

Auteur: Isabelle Zwart

Smile Isabelle

De stint is sinds het tragische verkeersongeval in Oss in september 2018 veel in het nieuws. Na het ongeval werd de stint verbannen van de weg. Volgens de laatste nieuwsberichten mogen stints in de toekomst - in aangepaste vorm - toch weer de weg op.

In dit blog wordt stilgestaan bij juridische aspecten van de stint en andere elektrische voertuigen.

Bijzondere bromfiets

De stint is een elektrische bolderwagen waarmee personen of goederen vervoerd kunnen worden. De stint mag bestuurd worden door personen ouder dan 16 jaar en heeft een maximumsnelheid van zo'n 17 kilometer per uur. De stint is op grond van de Wegenverkeerswet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als bijzondere bromfiets.

Om als bijzondere bromfiets toegelaten te worden tot de weg, toetst de Dienst Wegverkeer (RDW) eerst de technische eisen van het voertuig. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  (SWOV) of een soortgelijk bureau adviseert over de verkeersveiligheid.

Sinds 2009 zijn er 17 elektrisch aangedreven voertuigen aangewezen als bijzondere bromfiets. De meest bekende daarvan zijn de segway, de trikke en de zappy3.

Nieuwe eisen

Naar aanleiding van het ongeval in Oss en de gerezen vragen over de veiligheid van de stint, is in november 2018 door SWOV en de RDW een voorlopig advies uitgebracht voor de toekomstige toelating van bijzondere bromfietsen.

In het advies staan aanbevelingen die zien op onder andere ontwerpcriteria voor voertuigen, technische aanbevelingen (bijvoorbeeld dat een voertuig moet beschikken over twee onafhankelijke remmen), toezicht op productie en toetsing aan nieuwe eisen.

Later deze maand volgt een definitief advies. De minister van Infrastructuur en Waterstaat overlegt vervolgens met de Tweede Kamer over mogelijke nieuwe eisen voor de toelating van bijzondere bromfietsen. Die nieuwe eisen moeten daarna zo snel mogelijk gaan gelden.

Verzekeringsplicht

Wanneer een bijzondere bromfiets wordt toegelaten op de weg, betekent dat niet dat de bestuurder ook zomaar de weg op mag. Voor de stint en andere elektrische voertuigen geldt de wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer de eigenaar niet voldoet aan de verzekeringsplicht kan hij een boete krijgen.

Als een ongeval wordt veroorzaakt met een onverzekerd voertuig, moet de bestuurder zelf opdraaien voor de schade. Ook bestaat de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Let daarbij wel op dat er binnen 14 dagen na het ongeval actie moet worden ondernomen zoals het aangifte doen bij de politie en het verzamelen van bewijs.

Toekomst

De elektrische step (e-step) kan het volgende elektrisch aangedreven voertuig zijn dat de Nederlandse vervoersmarkt gaat veroveren. In Amsterdam en veel andere grote steden maakt de elektrische step een opmars.

Om in Nederland de openbare weg op te mogen moet de elektrische step eerst aan de nieuwe eisen voldoen en als bijzondere bromfiets aangewezen worden.

Zodra ook de e-step wordt aangewezen als bijzondere bromfiets, ontstaat er een situatie waarin de openbare weg gedeeld gaat worden met personen op een step. Verkeersdeelnemers zijn niet gewend aan steppende weggebruikers. Het is dan ook niet ondenkbaar dat gevaarlijke situaties of ongevallen ontstaan, ten gevolge waarvan letsel ontstaat.

Ongevallen met een bijzondere bromfiets

Slachtoffers van letselschade als gevolg van een ongeval met een bijzondere bromfiets kunnen geholpen worden door een letselschadeadvocaat van Beer advocaten. De advocaat geeft advies over de aansprakelijkheid en verhaalt de schade bij de bestuurder of het Waarborgfonds Motorverkeer.

7 maart 2019

 

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de auteur, Isabelle Zwart.