Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Mirella Hartman: letsel opgelopen tijdens een cruise?
 

Mirella Hartman

Partner

‘Ik ben bevlogen en praktisch. Het menselijke en maatschappelijke aspect aan dit vak spreekt me aan. Maar ik houd ook van de inhoud van het vakwerk. Graven, analyseren en creatief denken om de grenzen van het recht op te rekken: dat boeit me al meer dan 30 jaar en ik heb er nog steeds geen genoeg van.’


CV Mirella Hartman

Studie

Rijksuniversiteit Leiden,
afgestudeerd in 1989

Advocaat sinds

1990

Mediator sinds

2018

MfN geregistreerd mediator (sinds 2018)

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

ASPLSAPEOPIL

Nevenfuncties

Lid van de Kascommissie van de Amsterdamse Orde van Advocaten (sinds 2018)

Member of the board of the Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) 2014 - heden

Voorheen:

Redacteur Handboek Personenschade, onderdeel Medische aansprakelijkheid van 2005 - 2014

Docent 'Medische aansprakelijkheid' 2006 en 2012, interne opleiding SRK

Lid redactie-adviesraad Nieuwsbrief Personenschade van 2005 - 2012

Eindredacteur Nieuwsbrief Personenschade, een maandelijkse uitgave van Kluwer: 1997 - 2004

Lezing 'Medisch Tuchtrecht' op 17 december 2003 voor sociaal verzekeringsrechtadvocaten in OSR-verband

Docent Basiscursus Letselschade, onderdeel 'Medische aansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1999 tot en met 2002

Docent Basiscursus Letselschade 'Praktische inleiding verkeersaansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1995 tot en met 1998

Deelnemer focusgroepbijeenkomst maart 2006 in kader van het zogenoemde WODC-onderzoek (Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum Ministerie van Veiligheid en Justitie) die onder leiding van prof. Mr. A.J. Akkermans van de VU plaats had, teneinde in kaart te brengen wat slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht verwachten en waarmee deze verwachting samenhangen. Deelname was erop gericht om input vanuit de praktijk te verkrijgen en had plaats in het kader van het wetsvoorstel Affectieschade

Deelnemer IWMD-bijeenkomsten. Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen: het leveren van input uit de praktijk over controversiële onderwerpen

* 2007 over de 'patiëntenkaart'

* 2008 over de 'vraagstelling bij medische fouten'

Adviseur projectgroep GOMA 2009/2010: Redactie concept Gedragscode openheid medische fouten, welke gedragscode per medio 2010 van kracht is

Mirella Hartman

Letselschade advocaat Mirella Hartman

Blog Mirella Hartman: letsel opgelopen tijdens een cruise?

Auteur: Mirella Hartman

Smile Mirella

Na anderhalf jaar lukte het om in levenden lijve de Europese collega’s te ontmoeten in Malaga, waar het jaarlijkse congres van de vereniging PEOPIL werd gehouden. Niet alleen Europese collega’s bezochten dit congres, ook een aantal collega’s uit de Verenigde Staten was aanwezig. Drie daarvan gaven zelfs een presentatie.

Door één van hen zijn we een stuk wijzer geworden over de mogelijkheden tot verhaal van letsel- en overlijdensschade (onder Amerikaans recht) die passagiers van een cruiseschip oplopen tijdens een cruise.

Amerikaans recht

Het Amerikaanse recht is sneller van toepassing dan je zou denken en dat kan ertoe leiden dat de schade, zeker in geval van overlijden, beter gecompenseerd wordt. Er wordt voor de toepasselijkheid van het Amerikaanse recht gekeken of de cruiseline een ‘base of operations’ in de VS heeft. Als een cruiseline een scharrig kantoortje heeft in de VS, kan daaraan voldaan zijn. Het maakt niet uit onder welke vlag er wordt gevaren. Zo is de Holland America Line onderworpen aan het Amerikaanse maritieme recht, maar ook Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean, Princess Cruise Line en Norwegian Cruise line. Het maakt ook niet uit dat de passagier een andere nationaliteit dan de Amerikaanse heeft.

Het maritieme recht is in alle staten van de VS hetzelfde. Dat maakt het al gemakkelijker. Als de cruiseline geen redelijk zorg heeft verleend, is deze aansprakelijk. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het opzettelijk toebrengen van letsel door een werknemer van de cruiseline, is er sprake van risicoaansprakelijkheid.

Van groot belang is de overeenkomst die de passagier heeft afgesloten met de cruiseline. Daarin staat bijvoorbeeld in welke staat de cruiseline gedagvaard moet worden. Zo dient er voor de HAL naar de rechter in Seattle te worden gegaan. Allerlei beperkingen die in het contract en in internationale verdragen zijn opgenomen, zijn niet geldig op het moment dat het betreffende schip één Amerikaanse haven heeft aangedaan.

Cruise experience

Het oplopen van letsel ‘tijdens een cruise’ kan behoorlijk breed worden uitgelegd. Een cruiseline kan ook aansprakelijk zijn voor letsel- en overlijdensschade die buiten het schip is toegebracht. Zo werd een cruiseline aansprakelijk geacht voor de schade die passagiers opliepen door een busongeval tijdens een excursie in de Dominicaanse republiek. Die excursie was weliswaar geboekt via de cruiseline, maar werd uitgevoerd door een ander bedrijf. En ook had een cruiseline die passagiers had aangeraden een lokale markt in Jamaica te bezoeken waarvan bekend was dat die een geschiedenis van geweld en misdrijven kende, hiervoor moeten waarschuwen. Deze passagiers waren op die markt omgekomen door geweld.

Snel actie nodig

Bij dit soort zaken moet je er wel snel bij zijn: het is noodzakelijk dat binnen zes maanden een brief aan de cruiseline wordt gestuurd waarin het incident wordt gemeld. Ook moet een rechtszaak binnen één jaar na het incident aanhangig worden gemaakt bij de rechter.

Kortom, mocht er tijdens een cruise onverhoopt sprake zijn van letsel- of overlijdensschade, onderneem dan snel actie om te bezien of het zin heeft hiervoor naar de Amerikaanse rechter te gaan. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen. Ons kantoor beschikt over een groot, internationaal netwerk. Waar nodig, werken wij samen met buitenlandse collega’s.

Amsterdam, 4 november 2021

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Mirella Hartman.