Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Narcolepsie na vaccinatie Mexicaanse griep (Pandemrix)
 

Narcolepsie na vaccinatie Mexicaanse griep (Pandemrix)

In 2009 zijn op grote schaal vaccinaties tegen de Mexicaanse griep toegediend. Veel jonge kinderen zijn toen op advies van de overheid gevaccineerd met het vaccin Pandemrix. Bij een aantal van hen ontwikkelde zich nadien de neurologische ziekte narcolepsie. Narcolepsie is een ernstige en ongeneeslijke ziekte die onder meer wordt gekenmerkt door een extreme en onbedwingbare slaapbehoefte. In Europees verband is vastgesteld dat bij ongeveer 800 kinderen na vaccinatie narcolepsie is opgetreden.

In mei 2014 heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gerapporteerd dat in Nederland 7 gevallen van narcolepsie na vaccinatie zijn gemeld. In december 2015 werd door Lareb gesproken over 27 gevallen. Daarbij werd aangegeven dat in een aantal gevallen een mogelijk verband kon worden vastgesteld. Narcolepsie komt meestal voor bij jongeren vanaf een jaar of 15. Daarom noemt Lareb het opmerkelijk dat de ziekte bij jonge kinderen is opgetreden. 

Beer advocaten heeft van ouders van verschillende betrokken kinderen het verzoek gekregen om de aansprakelijkheid van de overheid en de producent van het vaccin te onderzoeken en daarover te adviseren. Dat heeft er in 2014 en januari 2015 toe geleid dat zowel de overheid als de producent aansprakelijk zijn gesteld voor de schade die vaccinatie met Pandemrix in deze gevallen heeft veroorzaakt.

Beer advocaten is vervolgens in overleg getreden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landsadvocaat en inventariseert thans, mede in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN), om hoeveel betrokken kinderen het gaat.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kan contact worden gezocht met Lucas Hogeling of John Beer via pandemrix@beeradvocaten.nl, of via telefoon +31206732199

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter