Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Gasexplosie Diemen
 

Gasexplosie Diemen

Op 4 september 2014 vond er tijdens bouwwerkzaamheden in een flatgebouw in Diemen een gasexplosie plaats. Deze gasexplosie kostte aan 2 mensen het leven en 15 mensen raakten gewond. Een verschrikkelijke gebeurtenis die mogelijk voorkomen had kunnen worden.

De bouwwerkzaamheden vonden plaats op initiatief van woningcorporatie De Key en werden uitgevoerd door werknemers van De Key en door het bedrijf ingehuurde personen. Een beschadiging van een gasleiding tijdens de werkzaamheden is uiteindelijk de oorzaak geweest van de gasexplosie. Door een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de netwerkbeheerder en de betrokken partijen bleek de betreffende gasleiding niet goed in kaart gebracht te zijn.

Onder meer door het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad zijn onderzoeken gestart om meer duidelijkheid te verkrijgen over de feiten. Het rapport van de Onderzoeksraad is inmiddels gepubliceerd en te raadplegen op: http://onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2064/gasexplosie-diemen.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangegeven het bedrijf van de betrokken aannemer en onderaannemer strafrechtelijk te gaan vervolgen. Deze procedure staat los van het onderzoek naar de civiele aansprakelijkheid van de betrokken partijen en de te betalen schadevergoeding. Wel hebben de slachtoffers bepaalde rechten in het plaats te vinden strafrechtelijke proces.

Beer advocaten behartigt de belangen van de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers van de gasexplosie en is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval en de aansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Zwagerman of Irene Timmermans. Ons kantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: +31206732199.

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter.