Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - De zaak Vaatstra
 

De zaak Vaatstra

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 11 februari 2015 aan Bauke Vaatstra een smartengeld van € 40.000 toegewezen wegens de shockschade die hij lijdt door de confrontatie met het levenloze en verminkte lichaam van zijn dochter Marianne op
1 mei 1999. De moordenaar moet ook vanaf 1 mei 1999 wettelijke rente betalen en is veroordeeld in de proceskosten.

Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank alle door de moordenaar gevoerde verweren heeft gepasseerd. De confrontatie met de afschuwelijke gevolgen van de moord en verkrachting is volgens de rechtbank bepalend geweest voor de bij Vaatstra veroorzaakte problemen. De conclusies van de door Vaatstra ingeschakelde psychiatrisch deskundige zijn door de rechtbank overgenomen. Van enige vorm van eigen schuld, zoals de moordenaar in de procedure heeft beweerd, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Op 1 mei 1999 werd het levenloze lichaam van de 16-jarige Marianne Vaatstra door haar vader in een Fries weiland aangetroffen. Zij was verkracht en vermoord.

Deze gruwelijke misdaad heeft vervolgens veel stof doen opwaaien. Het duurde tot 18 november 2012 voordat de dader met behulp van een grootschalig justitieel DNA-onderzoek kon worden geïdentificeerd. Hij werd vervolgens op 19 april 2013 strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. In het strafvonnis werd bepaald dat de nabestaanden van Marianne een aparte procedure bij de civiele rechter moesten starten als zij hun schade vergoed wilden krijgen.

Beer advocaten staat de vader van Marianne Vaatstra bij in een civiele procedure die sinds november 2013 bij de rechtbank in Leeuwarden aanhangig is gemaakt. Voorafgaand aan de procedure is beslag gelegd op de boerderij van de moordenaar en er wordt van hem een schadevergoeding geëist. Deze schadevergoeding heeft voor een belangrijk deel betrekking op de emotionele schade die het gevolg is van de confrontatie van de vader van Marianne Vaatstra met het levenloze en verminkte lichaam van zijn dochter. Daarbij wordt ook gekeken naar de emotionele schade als gevolg van de lange periode (13,5 jaar) waarin de nabestaanden van Marianne Vaatstra in het duister hebben moeten tasten omtrent de omstandigheden waaronder zij haar leven verloor. Ook was al die tijd de identiteit van de dader onbekend.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met John Beer. U kunt hem ook bereiken via telefoonnummer +31206732199. Zie voor meer actualiteiten onze nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter.