Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Ajax erkent aansprakelijkheid zaak Nouri
 

Ajax erkent aansprakelijkheid zaak Nouri

Ajax-speler Abdelhak Nouri verkeert in (sub)comateuze toestand en verblijft in een zorginstelling sinds hij tijdens een oefenwedstrijd op 8 juli 2017 in Oostenrijk een hartstilstand kreeg.

Na de gebeurtenis zijn bij zijn familie vragen gerezen over de manier waarop Abdelhak onmiddellijk na de hartstilstand op het veld in Oostenrijk door de medische staf van Ajax is behandeld. Inmiddels is voor hen duidelijk geworden dat de behandeling niet volgens de geldende richtlijnen heeft plaatsgevonden.

Als werkgever (en professionele voetbalorganisatie op het hoogste niveau) heeft Ajax een grote verantwoordelijkheid voor een optimale medische begeleiding en behandeling van de spelers.

Namens Abdelhak Nouri is Ajax in januari 2018 aansprakelijk gesteld voor de blijvende neurologische schade die gevolg is van de onjuiste medische behandeling van de jonge voetballer.

Ajax stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat de behandeling op het veld correct is verlopen en wees aansprakelijkheid van de hand.   

Op 4 juni 2018 werd de zaak namens Abdelhak Nouri aan de arbitragecommissie van de KNVB voorgelegd. Deze commissie is op grond van de arbeidsovereenkomst tussen Nouri en Ajax bevoegd om over het geschil te oordelen. In deze procedure werd aan de commissie gevraagd om een oordeel uit te spreken over de aansprakelijkheid van Ajax. De hoogte van een eventuele schadevergoeding komt later aan de orde.

Met het starten van deze procedure diende de familie Nouri het belang van Abdelhak die levenslang afhankelijk zal zijn van aangepaste huisvesting en intensieve verzorging en nooit meer in staat zal zijn om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. De familie acht ook breder van betekenis dat duidelijkheid ontstaat over de vraag of Ajax in staat is om in dergelijke acute situaties adequate medische zorg te bieden. Ook andere spelers kunnen immers in een acute noodsituatie geraken.

Op 25 juni 2018, de dag dat Ajax het verweerschrift in de arbitragezaak had moeten indienen, heeft Ajax alsnog volledige aansprakelijkheid in deze zaak erkend. Partijen zullen nu om de tafel moeten om zich te buigen over de omvang van de schadevergoeding. Zie ook de uitzending van Nieuwsuur van 25 juni 2018.

Over dit bericht kunt u contact opnemen met de advocaten John Beer en/of Lucas Hogeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 020-6732199 of per e-mail beer@beeradvocaten.nl en hogeling@beeradvocaten.nl.