Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Bekkenbodemmatjes (mesh)
 

Bekkenbodemmatjes (mesh)

Bekkenbodemmatjes of mesh worden geplaatst bij vrouwen met bijvoorbeeld een verzakking in de bekkenbodem. Deze matjes kunnen ernstige, blijvende gezondheidsklachten opleveren. Ons kantoor staat Nederlandse vrouwen bij die slachtoffer zijn geworden van de gebrekkige bekkenbodemmatjes en speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke debat hierover.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op maandag 25 november 2019 vond in de Tweede Kamer een openbaar rondetafelgesprek plaats over het thema ‘implantaten’, waarbij de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verschillende deskundigen had uitgenodigd. Tijdens dit rondetafelgesprek waren onder meer (inter)nationale toezichtorganisaties, medisch specialisten en patiëntenorganisaties aanwezig. Het doel van het rondetafelgesprek was om meer zicht te krijgen op de vraag hoe optimale veiligheid omtrent (het toezicht op en de toelating van) implantaten in Nederland bereikt kan worden in het belang van de patiënt. Dit ter voorbereiding op het Tweede Kamer debat op woensdag 27 november 2019. Tijdens het gesprek vond een gedachtewisseling plaats tussen de verschillende deskundigen onderling en met de aanwezige politici, te weten Van de Beek (CDA), Van Gerwen (SP), Ploumen (PvDA), Agema (PVV) en Veldman (VVD).

John Beer en Irene Timmermans schreven een position paper, waarin zij oplossingen aandragen om de veiligheid van patiënten het beste te dienen. John Beer verdedigde deze plannen in de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek. In de Radiouitzending van 24 november 2019 ‘Met het Oog op morgen’ legde John Beer uit dat het feitelijk niet de patiënt is die kiest voor een implantaat, maar dat de dokter de keuze maakt. John Beer werd al eerder, in november 2018, geïnterviewd door Radar over de (on)veiligheid van medische implantaten.

Uitspraak Australische rechter

Op 21 november 2019 werd in Australië een belangrijk vonnis gewezen tegen producent Ethicon/Johnson & Johnson. Honderden vrouwen hadden een zaak aangespannen vanwege ernstige gezondheidsproblemen na het plaatsen van bekkenbodemmatjes. De rechter stelde de vrouwen in het gelijk. De Volkskrant publiceerde een artikel over deze belangrijke stap in de strijd tegen de producenten van bekkenbodemmatjes.

Op 30 januari 2020 heeft de Amerikaanse rechter Johnson & Johnson veroordeeld tot het betalen van een boete van maar liefst 344 miljoen dollar. De rechter stelde vast dat de producent opzettelijk informatie heeft achtergehouden over de risico’s van mesh en daarmee artsen en patiënten bewust heeft misleid. Op 10 februari 2020 maakte John Beer bekend inmiddels – namens zijn cliënte die slachtoffer is van de schadelijke matjes - strafrechtelijke aangifte gedaan te hebben tegen de fabrikant in Nederland. Meer informatie daarover is te vinden op de website van programma Radar. In dit programma werd John Beer ook geïnterviewd over dit onderwerp. Hij beschuldigt de fabrikant van het opzettelijk op de markt brengen van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid en waarvan het schadelijke karakter bewust verzwegen is.

Amerikaans verbod

De Amerikaanse zorgwaakhond FDA heeft in april 2019 de productie en verkoop van alle chirurgische matjes stopgezet. Volgens de FDA is onvoldoende onderzoek gedaan naar de effectiviteit en complicaties op lange termijn, waardoor het product onveilig is.

Op 22 april 2019 werd Miranda Walburg geïnterviewd over het verbod in Amerika op het gebruik van bekkenbodemmatjes. Kijk hier naar de uitzending van 22 april 2019 waarin Miranda Walburg aangeeft te verwachten dat een Nederlands verbod op het gebruik van deze bekkenbodemmatjes niet uit kan blijven. Ook vertelt zij over een document, waaruit blijkt dat de grondstof van de matjes, het materiaal polypropyleen, ongeschikt is voor medische toepassingen:

‘Medical application caution: do not use this Polypropylene material in medical applications involving permanent implantation in the human body or permanent contact with internal body fluids or tissues.’

Vragen?

Voor meer vragen over dit onderwerp en over productaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met John Beer.