Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 22.07.2014 | Nieuw wetsvoorstel vergemakkelijkt collectief verhaal bij massaschade
 

22.07.2014 | Nieuw wetsvoorstel vergemakkelijkt collectief verhaal bij massaschade

Onlangs is een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd dat een collectieve schadevergoedingsactie in geld mogelijk moet maken. Nu al kunnen representatieve belangenorganisaties naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een rechtsvordering in te stellen. De bundeling van deze individuele acties wordt ook wel een collectieve actie genoemd. Het is een procedure die bij uitstek geschikt is voor een groot aantal vergelijkbare schadegevallen als gevolg van dezelfde gebeurtenis.

Op grond van het huidige recht gelden er twee vereisten, die in de praktijk voor een grote belemmering van schadeverhaal zorgen. Ten eerste kan een belangenorganisatie geen vordering tot schadevergoeding instellen, maar kan de rechter alleen iets zeggen over de aansprakelijkheid. Ten tweede ligt de weg naar de rechter pas open indien de belangenorganisatie zich voldoende heeft ingespannen om het gevorderde buiten rechte te bereiken. Het wetsvoorstel zet deze twee beperkingen nu opzij. Verwacht wordt dat de collectieve actie hiermee effectiever wordt en de rechtsbescherming voor benadeelden vergroot.

Ook voor letselschadeslachtoffers kunnen de mogelijkheden van een collectieve actie van belang zijn. Een voorbeeld uit het verleden is de bekende DES-zaak, waarbij vrouwen gehandicapte kinderen ter wereld brachten als gevolg van het gebruik van het DES-hormoon. Het wetsvoorstel zou in zo'n geval mogelijk maken dat een representatieve belangenorganisatie namens alle benadeelden een schadevergoeding in geld aan de rechter vraagt.

Het is te verwachten dat een dergelijke collectieve actie vooral goed kan werken als de benadeelden min of meer gestandaardiseerde vergoedingen zullen ontvangen. In letselschadezaken is doorgaans echter sprake van vergoedingen op maat die rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de slachtoffers. Daarom is niet aannemelijk dat deze collectieve actie een grote rol zal spelen bij gecompliceerde letselschadezaken.