Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 28.01.2014 | Doden door anticonceptie
 

28.01.2014 | Doden door anticonceptie

Bij het Lareb, het bijwerkingencentrum voor geneesmiddelen, komen steeds meer meldingen binnen van dodelijke slachtoffers en ernstige bijwerkingen van anticonceptiemiddelen. De toegenomen aandacht voor de Diane35-pil zou daar de oorzaak van zijn. Bij de Diane35-pillen zijn nu 40 mogelijke doden gemeld, de pil Marvelon wordt door 22 melders in verband gebracht met een dodelijke afloop en voor Yasmin staat de teller op 14 slachtoffers. Ook over de hormonale anticonceptie Nuvaring is de eerste melding gemaakt van het verband tussen de dood en het middel.

Van de meer dan 2.000 meldingen van bijwerkingen betreft de meerderheid ernstige aandoeningen als longembolie, trombose of herseninfarct. Deze pilgebruiksters kunnen daaraan gezondheidsschade overhouden.

In het programma Argos wijst hoofdredacteur Dick Bijl van het vakblad GeneesmiddelenBulletin vandaag verwijtend naar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dat zou laks optreden en er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. In totaal is er 78 maal een veneuze trombose of embolie als mogelijke bijwerking van Nuvaring gemeld. Hieronder was 1 melding waarbij sprake was van het overlijden ten gevolge van deze mogelijke bijwerkingen. Het Lareb benadrukt dat het gaat om het vermoeden van bijwerkingen. "Het is dus niet altijd zeker dat in deze gevallen dit middel ook daadwerkelijk de oorzaak is van de gemelde klachten. Daarbij is het soms lastig om na te gaan in hoeverre het gebruik van Nuvaring een rol gespeeld heeft bij het optreden van een trombose of embolie, zeker bij meldingen die al langer geleden speelden. Mogelijk kunnen ook andere factoren een rol spelen. Zo is het bekend dat erfelijke aanleg een rol speelt bij het (vaker) optreden van trombo-embolie. Ook een oudere leeftijd en roken zijn risicofactoren."

Het feit dat bij Nuvaring een verhoogd risico op deze bijwerkingen bestaat is al langer bekend. Het Nederlands Huisarts Genootschap adviseert bij voorkeur een tweede generatie pil voor te schrijven, omdat het risico op trombose of embolie hier kleiner is.

bron: telegraaf.nl, Arianne Mantel, vr. 24 jan 2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beer advocaten, tel. 020-6732199 of info@beeradvocaten.nl