Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 26.06.2015 | Busongeval Portugal
 

26.06.2015 | Busongeval Portugal

Op 17 juni 2015 zijn Nederlandse vakantiegangers betrokken geraakt bij een ernstig busongeval in Portugal. Daarbij is een transferbus (van de luchthaven van Faro richting Portimão) nabij Faro van de snelweg geraakt en in een greppel terechtgekomen. Er zaten circa 34 Nederlanders in deze bus. Door dit trieste ongeval zijn 4 Nederlanders omgekomen en 26 mensen gewond geraakt. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk en wordt door de Portugese autoriteiten nader onderzocht. Centrale vraag is hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is.

Voor de slachtoffers en nabestaanden staat verwerking van dit trieste ongeval voorop. Er is geen reden om in juridisch opzicht spoedig te handelen en op korte termijn mogelijk betrokken partijen aansprakelijk te stellen. Het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden bepaalt vaak of er iemand aansprakelijk is en zo ja, wie. Slachtoffers en nabestaanden hoeven echter niet per se in een vreemd land in een vreemde taal aanspraak te maken op schadevergoeding.

In Nederland bestaat de 'Wet op de Reisovereenkomst'. Daarin wordt bepaald dat, als een reis niet overeenkomstig de redelijke verwachtingen verloopt en de reisorganisator niet kan aantonen dat dit niet aan hem kan worden toegerekend, de Nederlandse reisorganisator waar de reis is geboekt in beginsel verplicht is de schade van de reiziger te vergoeden. Bovendien dient de reisorganisator praktische hulp en bijstand te verlenen en de daaraan verbonden kosten te dragen.

Een reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger in beginsel niet uitsluiten of beperken. Ook in de situatie waarbij de reisorganisator bij de uitvoering van vervoer op de vakantielocatie gebruik maakt van een partner ter plaatse, zal sprake zijn van aansprakelijkheid als het ongeval is toe te rekenen aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van die vervoersovereenkomst gebruik is gemaakt. In dit geval lijkt dat de buschauffeur te zijn.

Op grond van de Wet op de Reisovereenkomst moeten slachtoffers en nabestaanden binnen één jaar een vordering tot schadevergoeding indienen bij de reisorganisator.

Beer advocaten staat inmiddels slachtoffers en nabestaanden van het busongeval bij. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lucas Hogeling via telefoonnummer +31207025888.