Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 17.07.2015 | Beer advocaten bezoekt Congres van American Association for Justice
 

17.07.2015 | Beer advocaten bezoekt Congres van American Association for Justice

De American Association for Justice (AAJ) is de grootste organisatie van slachtofferadvocaten ter wereld. AAJ heeft meer dan 20.000, hoofdzakelijk Amerikaanse, leden en houdt jaarlijks een grootschalig congres. Dit congres vond dit jaar van 9 juli tot 15 juli plaats in het Canadese Montreal. John Beer en Veeru Mewa, leden van AAJ, hebben dit congres bezocht.

AAJ bestaat uit diverse secties die zich met specifieke onderwerpen bezig houden. Er zijn secties voor professionele (waaronder medische) aansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid, luchtvaartaansprakelijkheid, asbestproblematiek en een reeks van farmaceutische producten zoals bekkenbodemmatjes en kunstheupen. Ook is er een internationale sectie waarbinnen ook niet-Amerikaanse advocaten, zoals een aantal advocaten van ons kantoor, betrokken zijn. Het congres bestond uit vakinhoudelijke opleidingsbijeenkomsten, zakelijke besprekingen en sociale bijeenkomsten.

De afgelopen 30 jaar is Beer advocaten met regelmaat betrokken bij de behandeling van internationale zaken. Zowel op het gebied van de luchtvaart als op dat van de farmaceutische productenaansprakelijkheid. Daarbij ging het vaak om Amerikaanse producten, van mechanische hartklepprotheses tot siliconen borstprotheses en het medicijn VIOXX, waardoor Nederlanders schade opliepen.

AAJ is een bron van belangrijke informatie voor de internationale en de Nederlandse letselschadepraktijk. Bovendien is van belang dat een relevant netwerk wordt onderhouden met Amerikaanse en andere buitenlandse advocaten die zich bezig houden met dezelfde onderwerpen als Beer advocaten in Nederland in behandeling heeft.

Voor meer informatie over AAJ en overige samenwerkingsverbanden van Beer advocaten wordt verwezen naar de website van AAJ: www.justice.org en naar onze website.