Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 18.12.2015 | Billijkheidscorrectie overlijdensschade
 

18.12.2015 | Billijkheidscorrectie overlijdensschade

Op 11 december jl. heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in een deelgeschil over het beroep op eigen schuld in een overlijdensschadezaak. In dit dossier, waarbij de nabestaanden worden bijgestaan door Marco Zwagerman, overleed het slachtoffer doordat hij als motorrijder werd aangereden door een bestelbus die hem geen voorrang verleende. Het slachtoffer had een snelheid die tussen 50-61 kilometer/uur lag. De toegestane snelheid was 30 km/uur. 

De verzekeraar erkende voor 75% de aansprakelijkheid en beriep zich voor 25% op eigen schuld van het slachtoffer in verband met zijn overtreding van de maximumsnelheid.

Marco Zwagerman heeft zich, namens de nabestaanden, op het standpunt gesteld dat de schade is veroorzaakt doordat de wederpartij geen voorrang verleende en niet (deels) door overtreding van de maximumsnelheid door het slachtoffer. Voor als dat niet zou worden gehonoreerd, deed hij namens de nabestaanden een beroep op de zogeheten billijkheidscorrectie. Door die correctie kan vooral met de uiteenlopende ernst van de wederzijds gemaakte fouten en de dramatische gevolgen van het ongeval rekening worden gehouden, waardoor de schade toch volledig zou kunnen worden vergoed, ondanks een percentage eigen schuld.

De rechtbank gaat uit van een eigen schuld percentage van 25. De billijkheidscorrectie leidt echter tot een veel lager percentage. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat de verkeersfout van de bestuurder van de bestelbus ernstiger is dan de fout van het slachtoffer. En dat sprake is van dodelijk letsel, met omvangrijke inkomensschade tot gevolg. Op grond van de billijkheidscorrectie bepaalt de rechtbank de eigen schuld op 10%. Daardoor moet 90% van de overlijdensschade worden vergoed.

In deze uitspraak staan twee dossieroverstijgende overwegingen: 

  • De rechtbank bevestigt dat de billijkheidscorrectie ook kan worden toegepast bij overlijdensschade;
  • Daarnaast bepaalt de rechtbank dat het eigen schuld percentage niet op de kosten van het deelgeschil mag worden losgelaten, maar dat deze kosten volledig vergoed dienen te worden. Een korting op de kosten van het deelgeschil verdraagt zich hier niet met het doel van de deelgeschilprocedure: partijen in staat te stellen zonder financiële barrières hulp te vragen bij hun onderhandelingen, door de rechter op een cruciaal punt een knoop te laten doorhakken. 

Zie hier de uitspraak.