Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 07.01.2016 | Gunstig vonnis inzake bezwaar tegen onafhankelijk deskundigenbericht
 

07.01.2016 | Gunstig vonnis inzake bezwaar tegen onafhankelijk deskundigenbericht

Op 30 december 2015 werd een gunstig vonnis gewezen in een zaak van een cliënt van Arlette Schijns.

De feiten

Op 3 oktober 1998 kreeg cliënt een verkeersongeval met een gebroken been als gevolg. Het ziekenhuis, waar cliënt na het ongeval terechtkwam, heeft te laat vastgesteld dat bij cliënt een zogenoemd ‘logesyndroom’ was ontstaan. Dit is een verhoging van de weefseldruk in een spiercompartiment, dat door een eenvoudige operatie kan worden verholpen. Toen op 6 oktober 1998 eindelijk werd onderkend dat sprake was van een logesyndroom, was het al te laat: de spieren in het onderbeen van cliënt waren ‘necrotisch’ geworden, waarbij weefsel afsterft. Deze spieren moesten worden verwijderd. Daardoor heeft cliënt op zijn 17e een klapvoet gekregen.

De 17 jaar nadien hebben voor cliënt in het teken gestaan van een juridisch gevecht tegen het ziekenhuis en diens verzekeraar. Enkele jaren geleden heeft de rechter op verzoek van de verzekeraar een deskundige benoemd. Deze kwam tot het oordeel:

(i)    dat het ziekenhuis een fout heeft gemaakt door te laat het logesyndroom te onderkennen;

(ii)    en dat bij een tijdige onderkenning de schade niet was    ontstaan.

Toch wilde de verzekeraar geen aansprakelijkheid erkennen. De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat er geen waarde kon worden gehecht aan het deskundigenrapport omdat de deskundige het beginsel van hoor en wederhoor had geschonden. De deskundige had namelijk alleen cliënt gehoord en niet ook de betrokken artsen. Daarnaast had de deskundige geen acht geslagen op bepaalde feitelijke informatie. De verzekeraar ging echter voorbij aan het feit dat de deskundige ook niet beschikte over deze informatie omdat de verzekeraar deze informatie uit het medisch dossier van cliënt jarenlang onder de pet had gehouden.

Na 17 jaar vechten tegen het ziekenhuis en de verzekeraar, heeft cliënt eindelijk zijn juridisch gelijk gehaald. In haar vonnis van 30 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam alle vorderingen van cliënt toegewezen en bepaald dat de bezwaren van de verzekeraar tegen het onafhankelijke deskundigenrapport ongegrond zijn.

Moet een deskundige ook de betrokken artsen horen?

Het vonnis bevat enkele zaakoverstijgende overwegingen met betrekking tot de vraag hoe een deskundige het beginsel van hoor en wederhoor moet toepassen. De vraag is met name of de deskundige ook gehouden is om de betrokken artsen te horen. De rechtbank heeft die vraag als volgt beantwoord:

‘Het beginsel van hoor en wederhoor brengt niet met zich dat de deskundige naast het horen van het slachtoffer voor anamnese en onderzoek ook de betrokken artsen hoort. Dit beginsel houdt wel in dat beide partijen de gelegenheid krijgen om te reageren op het rapport van de deskundige.’ (rechtsoverweging 4.3)

Voor meer informatie over dit vonnis kunt u contact opnemen met Arlette Schijns. Zij is ook bereikbaar op telefoonnummer +31206732199.