Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 13.06.2016 | Uitnodiging voor (oud-) werknemers van DuPont in verband met blootstelling aan C 8 (PFOA) door werken met Teflon
 

13.06.2016 | Uitnodiging voor (oud-) werknemers van DuPont in verband met blootstelling aan C 8 (PFOA) door werken met Teflon

Sinds enkele maanden is er aandacht, ook in de media, voor de gezondheidsschade die (oud-)werknemers en omwonenden van DuPont Dordrecht hebben opgelopen door de fabricage van Teflon en Lycra. Het RIVM is inmiddels gestart met een onderzoek onder de omwonenden. De (oud-)werknemers die met Lycra hebben gewerkt, worden intussen bijgestaan door Bureau Beroepsziekten van FNV.

Op woensdag 22 juni a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats, speciaal voor (oud-)werknemers van DuPont die in het verleden met Teflon hebben gewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere worden gesproken over de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan C 8 (PFOA), toekomstig onderzoek naar blootstelling aan C 8 en verhaal van mogelijke schade.

Tijdens deze bijeenkomst zullen zowel onderzoekers, letselschade-experts, advocaten als (oud-)werknemers aanwezig zijn om de krachten te bundelen. Samenwerking tussen de verschillende betrokkenen moet ervoor zorgen dat (oud-)werknemers optimaal worden geïnformeerd over het verhalen van eventuele schade en de ondersteuning daarbij.

Lydia Charlier van Beer advocaten zal tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn en een presentatie geven over de juridische aspecten van deze zaak. Beer advocaten steunt de onderzoeksplannen van de Vrije Universiteit en wil graag meewerken aan een optimale schaderegeling voor de slachtoffers. Ons kantoor heeft veel ervaring met het verhalen van zogenaamde ‘massaschade’, in het bijzonder bij blootstelling aan giftige stoffen.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst klik hier