Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 09.05.2018 | Publicatie Advocatie.nl: Rechtsbijstandverzekeraar doet onterecht beroep op een limiet voor advocaatkosten
 

09.05.2018 | Publicatie Advocatie.nl: Rechtsbijstandverzekeraar doet onterecht beroep op een limiet voor advocaatkosten

In Advocatie.nl werd op 9 mei 2018 gepubliceerd over een discussie tussen rechtsbijstandverzekeraar ARAG en een verzekerde, die een beroep deed op de rechtsbijstandverzekering in verband met een medische aansprakelijkheidszaak. John Beer stond de verzekerde bij in deze zaak.

De rechtsbijstandverzekeraar en de verzekerde belandden in een discussie over de vraag of er door de verzekeraar een beroep kon worden gedaan op een (niet in de polis genoemde) limiet voor advocaatkosten. ARAG beriep zich op het feit dat de hoogte van het bedrag in relatie tot het (tegenvallende) resultaat in deze zaak ervoor zorgde dat de advocaatkosten ‘ongebruikelijk’ waren en er daarmee een limiet kon worden aangebracht door de verzekeraar.

De rechtbank vindt dit te kort door de bocht. De rechtbank bepaalde in de uitspraak dat ARAG de advocaatkosten moet vergoeden die verbonden zijn aan de behandeling van de zaak, waarbij deze kostenvergoeding niet aan een limiet is gebonden, ‘mits de kosten als normale en gebruikelijke kosten zijn te beschouwen’. Nu het in deze zaak ging om werkzaamheden waarvan het normaal en gebruikelijk is dat deze worden verricht in een (medische) aansprakelijkheidszaak, ziet de rechtbank geen reden om een limiet aan te houden. Het feit dat het hier een verzekerde betrof die zich onder andere uiterst kritisch opstelde over de vraagstelling aan de deskundigen, waarmee veel tijd gemoeid was, doet hier volgens de rechtbank niet aan af.