Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 19.12.2018 | Persbericht: versterking Beer mediationteam
 

19.12.2018 | Persbericht: versterking Beer mediationteam

Onlangs is het mediationteam van Beer advocaten versterkt door de komst van Mirella Hartman als vierde mediator van het team. Mirella Hartman behaalde in 2018 haar MfN-registratie. Het mediationteam bestaat nu uit Lydia Charlier, Mirella Hartman, Josée van de Laar en August Van.

Lydia Charlier zal zich, nog meer dan voorheen, toeleggen op mediations. Onlangs verscheen ook een publicatie van Lydia Charlier in Letsel & Schade, ‘Mediation in letselschade blijft ten onrechte achter’. Over haar visie, zoals verwoord in dit artikel, geeft zij ook regelmatig lezingen op congressen.

Hoewel Josée van de Laar per 1 januari 2019 uittreedt als aandeelhouder van Beer advocaten N.V., zal zij als mediator verbonden blijven aan ons kantoor. Josée van de Laar heeft mediations in de personenschade op de kaart gezet. Binnenkort verschijnt in het Handboek Personenschade van haar hand - en die van August Van als co-auteur - een hoofdstuk over mediation: de historie, de achtergronden, het nut en de toekomst.

Lydia Charlier, Mirella Hartman en August Van blijven naast mediator ook werkzaam als advocaat.

Voor meer informatie over het vierkoppige Beer mediationteam verwijzen wij u graag naar: https://beeradvocaten.nl/nl/Beer-mediation/Over-Beer-mediation/

Voor vragen over dit persbericht kunt u mailen naar: hartman@beeradvocaten.nl.