Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
3Banner_3_Rijksmuseum-poort.png - Productaansprakelijkheid
 

Productaansprakelijkheid

Gebruik van gebrekkige producten kan letselschade of overlijden tot gevolg hebben. Daarvoor kunnen verschillende partijen aansprakelijk worden gesteld. Afhankelijk van verschillende factoren is de verkoper, producent, importeur of een combinatie van die partijen aansprakelijk voor de schade.

Het is wel van belang dat klachten binnen bekwame tijd worden gemeld. Bij koop van een product is de verjaringstermijn daarnaast drie jaar. Als het gaat om aansprakelijkheid door een onrechtmatige daad, is de termijn vijf jaar. De benadeelde partij moet kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen de letselschade (of overlijdensschade) en het gebrek aan het product.

Zaken rond productaansprakelijkheid hebben vaak een internationaal karakter. Waar nodig, werken wij samen met buitenlandse advocatenkantoren om ook te kunnen procederen in het land waar de aansprakelijke partij is gevestigd.

 

Beer advocaten staat (de ouders of verzorgers van) slachtoffers bij die na inenting met het vaccin tegen de Mexicaanse griep (Pandemrix) getroffen zijn door de ernstige ziekte narcolepsie.