Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Second opinion

Als u zich afvraagt of uw huidige belangenbehartiger wel de juiste koers vaart: Beer advocaten geeft op verzoek een second opinion over de behandeling van uw zaak. Daarvoor heeft Beer advocaten uw dossier nodig en een mondelinge toelichting daarop. Beer advocaten beoordeelt aan de hand daarvan de wijze waarop uw belangen tot nu toe zijn behartigd. U ontvangt van ons een schriftelijk advies daarover. De kosten die aan een second opinion zijn verbonden, zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de juridische, medische of rekenkundige complexiteit. Over het algemeen kunnen wij u over de kosten adviseren naar aanleiding van een eerste vrijblijvend gesprek (van maximaal een uur), telefonisch of bij ons op kantoor. In bepaalde gevallen worden de kosten van een second opinion vergoed door een rechtsbijstandverzekeraar.

 

Klanten aan het woord