Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Medisch tuchtrecht

Wanneer een patiënt het vermoeden heeft dat sprake is van onzorgvuldig handelen van een zorgverlener, kan worden overwogen een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege. Zo’n klacht kan worden ingediend tegen zorgverleners met een BIG-registratie, zoals artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. In het medisch tuchtcollege zitten altijd beroepsgenoten van degene tegen wie de klacht is ingediend. Met andere woorden: een klacht over een manueel therapeut wordt behandeld door een college met daarin ook manueel therapeuten. Het medisch tuchtcollege doet geen uitspraak over eventuele schadevergoeding. Het tuchtcollege kan de zorgverlener wel een waarschuwing, berisping of geldboete opleggen. Daarnaast kan een tijdelijk of blijvend verbod op het uitoefenen van zijn beroep worden opgelegd.

 

Klanten aan het woord