Beer advocaten

Mediation

Veel geschillen kennen een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Vaak zien partijen die oplossing echter niet, omdat ze zelf in het conflict zijn verwikkeld. Onze mediators kunnen partijen helpen bij het vinden van bedoelde oplossing. Onder begeleiding van de mediator zetten partijen zich in om samen het geschil te beëindigen; dat lukt vaak op korte termijn. De mediator neemt geen standpunt in en is geen rechter, maar helpt partijen eigen keuzes te maken. Dat maakt de uitkomst doorgaans gemakkelijker te accepteren. Bij mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid de uitgangspunten. Overleg wordt gestimuleerd; daarbij staan niet de formele standpunten, maar de belangen van partijen centraal. De mediator helpt actief bij de communicatie en onderhandelingen tussen partijen. De uitkomst wordt in een afdwingbare overeenkomst vastgelegd.

Hoe ziet een mediationtraject er globaal uit?

Na een aanvraag neemt een van onze mediators contact op met (de advocaten van) partijen. Wij willen weten of de juiste partijen aan tafel komen, of het belangrijk is om eerst met partijen apart af te spreken en welke informatie nuttig is ter voorbereiding. Het is onze ervaring dat de mediation sneller en effectiever verloopt als we globaal op de hoogte zijn van hetgeen partijen verdeeld houdt en wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Een schadestaat, (medische) expertiserapporten of enkele brieven over het geschil zijn doorgaans voldoende. Verder bespreken we vooraf het kostenaspect. In het algemeen besteden we een volledige dag aan de mediation. Deze kan op ons kantoor gehouden worden of een vergaderlocatie elders. In onderling overleg wordt een datum voor de mediation vastgelegd. Op het moment dat de mediation van start gaat, worden eventuele lopende procedures stopgezet.

De dag zelf start met een plenaire sessie met een introductie (kennismaking, nadere introductie mediation, voorwaarden, werkwijze, kostenaspect) en het tekenen van de mediationovereenkomst. Vervolgens wordt gezamenlijk het geschil in kaart gebracht (Wat is er gebeurd? Wat ging er mis? Wat moet er opgelost worden?) en vindt een eerste inventarisatie van de wensen en mogelijkheden plaats. Daarna gaan partijen meestal naar twee verschillende ruimtes en spreekt de mediator met beide partijen afzonderlijk; op die manier kunnen de wensen en mogelijkheden verder in kaart worden gebracht, kan in vertrouwen worden gesproken over kansen en risico's. De mediator zal vervolgens tussen beide ruimtes pendelen en namens beide partijen onderhandelen. Tot slot komen partijen weer bij elkaar voor een terugkoppeling en afronding. 

2Mirella_en_August_01

Wij beschikken over twee ervaren mediators, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en personenschade: Mirella Hartman en August Van. Zij zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland.

Zie ook de relevante documenten van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): Gedragsregels voor MfN registermediatormediationreglement en mediationovereenkomst