Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Geboorteletsel

Bij een bevalling kan door een verpleegkundige, verloskundige, gynaecoloog of andere specialist een (medische) fout worden gemaakt. Hierdoor kunnen moeder of baby letsel oplopen. De betrokken zorgverlener of het ziekenhuis kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor dit letsel. Daarvoor moet worden aangetoond dat er niet is gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mocht worden verwacht. De aansprakelijkheid ziet dan op de materiële en immateriële schade die moeder of het kind lijdt.

Of de hulpverlener of het ziekenhuis aansprakelijk is, zal per geval moeten worden bekeken. Het is van groot belang om het medisch dossier uit te pluizen om de relevante feiten helder te krijgen. Daarvoor is kennis van biologische processen belangrijk en van de processen die plaatshebben rondom een bevalling. Nauwe samenwerking met ons medisch adviesteam is volgens ons dan ook essentieel. Bij Beer advocaten werken advocaten met specifieke belangstelling voor geboorteletsels en met de nodige ervaring op dat gebied.

 

Klanten aan het woord