Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wie arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval heeft naast de lichamelijke en geestelijke klachten vaak ook een financieel probleem. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld om die financiële problemen te voorkomen, door de inkomensterugval op te vangen. Daarvoor moet uiteraard wel zo’n verzekering zijn afgesloten. Helaas is er vaak discussie met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Bijvoorbeeld over de vraag of het letsel dat tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid wel onder het bereik van de polis valt. Of over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Beer advocaten heeft veel ervaring met zaken tegen arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Voor de discussie over medische aspecten werken onze advocaten samen met onze dokters van het medisch adviesteam.

 

Klanten aan het woord