Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Verkeersongevallen

Veel letsel- of overlijdensschade ontstaat door ongevallen in het wegverkeer. Wie verkeersregels overtreedt en daardoor een ongeval veroorzaakt, is aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Die aansprakelijkheid vervalt alleen als er sprake is van een duidelijke rechtvaardigingsgrond voor het weggedrag, zoals overmacht of het opvolgen van aanwijzingen van politie. Het is ook mogelijk dat er geen regels worden overtreden, maar de veroorzaker van het ongeval toch aansprakelijk is voor de ontstane schade; zo is de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in beginsel aansprakelijk voor de ontstane schade als hij in aanraking komt met een fietser, voetganger of andere ongemotoriseerde weggebruiker. Het bepalen van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen is soms een complexe zaak, waarbij veel factoren moeten worden meegewogen. Was er bijvoorbeeld sprake van roekeloosheid of opzet bij de weggebruikers, of juist van overmacht? Ook de leeftijd van het slachtoffer kan een belangrijke rol spelen, in die zin dat aansprakelijkheid bij verkeersongevallen met jonge kinderen eerder wordt aangenomen.  Beer advocaten heeft ruime expertise op het gebied van letselschadezaken (en overlijdensschadezaken) door verkeersongevallen.

Klanten aan het woord