Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Beroepsziekten

Beroepsziekten zijn psychische of lichamelijke klachten die zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van werk. Soms wordt pas na verloop van tijd duidelijk dat sprake is van een beroepsziekte; denk hierbij aan asbestziekten of RSI als gevolg van computergebruik. Gebrekkige werkomstandigheden kunnen leiden tot beroepsziekten. De werkgever heeft een zorgplicht om dit te voorkomen. Kan de werkgever niet aantonen dat alle nodige maatregelen zijn getroffen om beroepsziekten te voorkomen, dan moet er vanuit worden gegaan dat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en is hij aansprakelijk voor de schade die daaruit volgt.

Werkomstandigheden kunnen leiden tot lichamelijke klachten, maar werk kan ook psychische problematiek veroorzaken. Beer advocaten vertegenwoordigt regelmatig (voormalig) politieagenten, oorlogsveteranen en brandweerlieden die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan heftige incidenten, een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) ontwikkelen en daardoor uitvallen voor hun werk.

 

Klanten aan het woord