Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Voor slachtoffers

Onze advocaten zijn zeer ervaren en gedreven om (nabestaanden van) slachtoffers bij te staan. De makkelijkste manier om na te gaan of wij u kunnen helpen, is het invullen van het aanmeldingsformulier.

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Algemene informatie over de behandeling van letselschadezaken vindt u in onze cliënteninformatie. Nuttig is ook de handleiding gesubsidieerde rechtshulp. In ons privacystatement wordt beschreven hoe Beer advocaten omgaat met persoonsgegevens.

Het door ons gehanteerde kwaliteitsprotocol biedt cliënten duidelijkheid over wat zij van onze dienstverlening mogen verwachten. Wij vinden het belangrijk om de tevredenheid van onze cliënten te meten en - daar waar nodig - te optimaliseren. Daartoe leggen wij bij afronding van iedere zaak de cliënt een aantal vragen voor over onze dienstverlening via advocaatscore

Natuurlijk doen we er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met klachtenfunctionaris Bojan Dekker via dekker@beeradvocaten.nl.

 

Tarieven

Beer advocaten werkt met uurtarieven die per advocaat verschillen. Daarnaast worden eventuele externe kosten in rekening gebracht. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het inschakelen van het medisch adviesteam. Advocaatkosten zijn in beginsel op de aansprakelijke partij te verhalen.

Mogelijk komt u als cliënt van Beer advocaten in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp (ook wel toevoeging). Dat houdt in dat de overheid (een deel van) de kosten van uw advocaat betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) beslist hierover. U komt in aanmerking voor een toevoeging als uw fiscaal jaarinkomen onder een bepaald bedrag blijft; voor 2024 is dat bedrag vastgesteld op, afhankelijk van de gezinssituatie, € 31.100 of € 44.000. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd, die varieert van € 226 tot € 952. Sommige kosten blijven voor eigen rekening, zoals de kosten verbonden aan het opvragen van medische informatie en de werkzaamheden van een medisch adviseur. 

In sommige gevallen kan ook een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden: een dergelijke verzekering is bedoeld om de verzekerde niet op onverwachte, juridische kosten te jagen. Sommige verzekeringen bieden slechts beperkte dekking, terwijl de vergoeding bij andere verzekeringen onbeperkt is. De verzekeraar bepaalt niet automatisch welke advocaat een verzekerde kiest; het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat er altijd een vrije advocaatkeuze moet zijn wanneer er een procedure is gestart. Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht een zogeheten Geschillenregeling op te nemen in de poliswaarden. Een verzekerde kan een beroep doen op de Geschillenregeling als hij met de verzekeraar van mening verschilt over de wijze waarop een zaak moet worden behandeld. Dit kan ertoe leiden dat een onafhankelijke deskundige een oordeel geeft over het geschil. Onze advocaten treden in een dergelijke situatie regelmatig op als deskundige.

Klanten aan het woord