Beer advocaten

Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht.

U kunt uw zaak voorleggen aan Beer advocaten. Vul het aanmeldingsformulier in voor het beoordelen van uw zaak. Deze gegevens worden besproken met een van de advocaat-partners die bekijkt of de zaak zich leent voor behandeling hier op kantoor en of een van de advocaten ruimte heeft voor een nieuwe zaak.

De vragen hieronder helpen u om de zaak te beschrijven. Wanneer u het formulier ingevuld heeft, ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarbij een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie. Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld met een beveiligde verbinding.

 

Het antwoord is in verband met verjaringstermijnen belangrijk. Indien onbekend, kunt u invullen 00-00-0000 bijvoorbeeld bij doorlopende medische fouten.

 


Verwacht u in aanmerking te komen voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)? Zie voor meer informatie over de inkomenstoets van de Raad voor Rechtsbijstand de handleiding gesubsidieerde rechtshulp:

 

 *

Om er zeker van te zijn dat u geen robot bent, willen we u vragen het hokje hiernaast aan te klikken. U zult dan mogelijk een aantal plaatjes te zien krijgen, met daarbij een instructie. Als u die instructie opvolgt, kun u vervolgens het formulier indienen. Als u deze stap overslaat, lukt dat helaas niet en raken uw gegevens mogelijk verloren.
Security image. You must enable images to submit entry
 
Vul in wat u ziet:
(Gevoelig voor hoofd en klein letters)