Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Milieuschade

Het milieu is de omgeving waarin wij leven. Om het milieu veilig, schoon en leefbaar te houden, moeten mensen en ondernemingen zich aan tal van regels houden. De controle op de naleving van die regels komt toe aan de overheid.

Helaas is milieuschade een steeds vaker voorkomend probleem. Milieuschade kan zien op stank- of geluidsoverlast, maar kan ook het gevolg zijn van de uitstoot van gevaarlijke gassen of het lozen van afvalstoffen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem en kunnen schadeveroorzakers vaker verantwoordelijk worden gehouden. Op de overheid rust de zorgplicht om als toezichthouder zoveel mogelijk te zorgen dat milieuschade wordt voorkomen. In geval van falend toezicht kan naast de primaire veroorzaker ook de overheid verantwoordelijk zijn voor de gevolgen daarvan.

Onze advocaten staan zowel gedupeerden bij met als doel de schadeveroorzakende gebeurtenis te stoppen en de schade in of buiten rechte verhalen op de schadeveroorzaker of toezichthouder. De schade kan bestaan uit lichamelijk letsel, maar ook uit economisch nadeel (te denken valt aan: bedrijfsschade, saneringskosten, woningwaardevermindering, gederfd woongenot et cetera).

Vanwege het feit dat milieuschade vaak meerdere mensen of ondernemingen treft, stellen wij ook collectieve acties in namens grote groepen gedupeerden (zie ook Massaschade). Wij deden dat bijvoorbeeld naar aanleiding van de giframp met de Probo Koala

Klanten aan het woord