Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Stappenplan

De eerste stap in het juridische traject is het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de schade. Zeker bij medische aansprakelijkheid zal in dat verband medisch advies moeten worden ingewonnen.

Het is goed mogelijk dat vervolgens een uitgebreide discussie zal volgen over de aansprakelijkheidsvraag. Schadevergoeding is slechts afdwingbaar als aansprakelijkheid is erkend, door de rechter is vastgesteld of als de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij uitdrukkelijk heeft verklaard schadevergoeding te betalen.

Bij letselschade zal in kaart moeten worden gebracht wat het letsel is en welke klachten en beperkingen daaruit voortvloeien. Dit kan doorgaans pas als sprake is van een medische eindsituatie, de situatie waarin geen noemenswaardige veranderingen in de medische situatie meer worden verwacht.

In afwachting van de medische eindsituatie kan er doorgaans voor worden gezorgd dat schade door de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij tussentijds wordt vergoed door betaling van voorschotten op de uiteindelijk vast te stellen schade.

Op enig moment zal mogelijk medisch deskundigenonderzoek moeten plaatsvinden: onderzoek door onafhankelijke artsen om het letsel en de consequenties te beschrijven. Ook kan besloten worden om een arbeidsdeskundige of bedrijfseconoom in te schakelen, zowel om slachtoffers te ondersteunen als bij het beschrijven van de gevolgen van het letsel voor arbeids- of priveleven.

Uiteindelijk zal een onderhandelingstraject plaatsvinden over de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding en voorwaarden van definitieve afwikkeling van de letselschadezaak. Als er een onoverbrugbaar verschil van mening ontstaat met de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij, kan worden besloten tot een gerechtelijke procedure. Mediation is in bepaalde gevallen een mooi alternatief.

 

Klanten aan het woord