Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Massaschade

Massaschade is de schade die door één of meerdere gelijksoortige gebeurtenissen is veroorzaakt en door een grote groep slachtoffers wordt geleden. Bijvoorbeeld de schade als gevolg van een vliegtuigramp, een branduitbraak, het gebruik van onveilige medicijnen of blootstalling aan giftige stoffen.

In geval van massaschade kunnen slachtoffers zich ieder voor zich tot de schadeveroorzaker wenden. Door de omvang van de schade en complexiteit van dergelijke zaken zal dit vaak tot moeizame onderhandelingen en langdurige procedures leiden. Als alternatief kunnen slachtoffers daarom ook een collectieve actie instellen. Dit is een actie waarin een belangenorganisatie in rechte optreedt ten behoeve van de groep slachtoffers. Onder oud recht kon de rechter in een procedure alleen aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker vaststellen, maar kon hij geen veroordeling tot collectieve schadevergoeding in geld uitspreken. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding moest elk slachtoffer alsnog een individuele procedure doorlopen.

Sinds de inwerktreding van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) op 1 januari 2020 is het wél mogelijk om een collectieve vordering tot schadevergoeding in te dienen. Dit betekent dat voortaan in één procedure zowel de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld, als een schadevergoeding kan worden verkregen. Hierdoor is het voor slachtoffers gemakkelijker geworden hun schade te verhalen.

Beer advocaten is betrokken (geweest) bij verschillende (inter)nationale massaschadezaken, zoals die van de giframp Probo Koala, vliegtuigramp MH17, de Q-koorts-epidemie, de Vioxx-procedure en de legionellaramp in de Westfriese Flora. In massaschadezaken werken wij in opdracht van en in samenwerking met consumentenorganisaties (zoals de Consumentenbond) of speciaal opgerichte claimstichtingen.

Klanten aan het woord