Beer advocaten

Uitspraak strafproces MH17

Op donderdag 17 november 2022 heeft de rechtbank Den Haag, ten overstaan van een zeer groot aantal nabestaanden en andere aanwezigen, een uitspraak gedaan in het strafproces MH17 na een omvangrijk en intensief strafproces. Alle zittingen waren live te volgen en terug te kijken via: www.courtmh17.com. De door de voorzitter van de rechtbank voorgedragen samenvatting en de integrale vonnissen zijn te raadplegen via de volgende links:

Uitspraakdocument strafzaak MH17 Kharchenko Dubinskiy Girkin Pulatov (courtmh17.com)

ECLI:NL:RBDHA:2022:12218, Rechtbank Den Haag, 09-748007/19 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:RBDHA:2022:12216, Rechtbank Den Haag, 09-748005/19 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:RBDHA:2022:12217, Rechtbank Den Haag, 09-748004/19 (rechtspraak.nl)

ECLI:NL:RBDHA:2022:12219, Rechtbank Den Haag, 09-748006/19 (rechtspraak.nl)

De Rechtbank is tot de conclusie gekomen dat vlucht MH17 is neergeschoten door een BUK-raket, gelanceerd vanaf een landbouwveld bij Pervomaisky. De rechtbank heeft 3 verdachten, te weten Girkin, Dubinskiy en Kharchenko veroordeeld voor het doen verongelukken van vlucht MH17 en voor het functioneel plegen/medeplegen van moord op 298 mensen. Dubinskiy en Kharchenko hebben een belangrijke rol gespeeld bij het transport van de BUK-raket en het bewaken en beschermen van de uiteindelijke afvuurplek. Girkin was als hoogste militaire leider (eind)verantwoordelijk voor de inzet van militaire middelen.

Voor deze strafbare feiten is aan Girkin, Dubinskiy en Kharchenko een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

De rechtbank vond onvoldoende bewijs om verdachte Pulatov te veroordelen voor zijn betrokkenheid. De rechtbank constateerde dat Pulatov wel de gedragingen had gepleegd, zoals door het Openbaar Ministerie is betoogd, maar vond dit onvoldoende om Pulatov juridisch verantwoordelijk te houden voor de ramp met vlucht MH17. Pulatov werd dan ook vrijgesproken van het tenlastegelegde.

De rechtbank heeft eveneens geoordeeld dat de ingediende vorderingen tot schadevergoeding door de nabestaanden toegewezen worden voor de bedragen zoals die door het Rechtsbijstandsteam (waar Beer advocaten onderdeel van uitmaakt) zijn gevorderd. Ook is de schadevergoedingsmaatregel opgelegd, wat betekent dat de Staat voor betaling garant staat.

De rechtbank heeft ook aandacht besteed aan de positie van broers en zussen die niet met het slachtoffer samenwoonden. Zij konden geen aanspraak maken op schadevergoeding. Wel heeft de rechtbank de oproep van het Rechtsbijstandsteam en sommige nabestaanden aan de Nederlandse wetgever ondersteund om de positie van de broers en zussen die niet met het slachtoffer meer samenwonen nadrukkelijk te betrekken in de voorziene evaluatie van de (Nederlandse) Wet affectieschade. De rechtbank overwoog:

Uit slachtofferverklaringen is indringend naar voren gekomen dat na de ramp het leven van broers en zussen ingrijpend is veranderd. Een verandering die niet alleen veroorzaakt is door het verdriet om het verlies van broer of zus, maar ook vanwege de nieuwe of intensievere rol die zij, uiteraard met liefde maar ook noodgedwongen, na de ramp op zich namen in de zorg voor de kinderen van broer of zus of in de zorg voor hun eigen ouders. Deze nieuwe of intensievere rol confronteert hen ook nog intensiever met het verdriet van deze kinderen en ouders. De rechtbank ondersteunt daarom de oproep van de nabestaanden om de positie van de broers en zussen die niet met het slachtoffer meer samenwonen nadrukkelijk te betrekken in de voorziene evaluatie van de Wet affectieschade.”

Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen hoger beroep is ingesteld door het Openbaar Ministerie of de verdachten. Daarbij komt er een einde aan een langdurig strafproces.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het luchtvaartteam van Beer advocaten, Arlette Schijns en Irene Timmermans, via telefoonnummer +31 20 673 21 99 of via e-mail luchtvaartteam1@beeradvocaten.nl.