Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Zelfstandig ondernemers

Een ongeval of medische fout met letsel als gevolg, kan - gehele of gedeeltelijke - arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Slachtoffers met een arbeidsovereenkomst kunnen tijdens arbeidsongeschiktheid terugvallen op de wettelijke regeling voor werknemers tijdens ziekte, waardoor hun salaris in eerste instantie volledig zal worden doorbetaald. Voor zelfstandig ondernemers geldt die regeling niet. Zij kunnen bij letselschade in grote problemen raken, zowel praktisch als financieel. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van het inkomen zonder dat er een toereikend financieel vangnet is. En de acute noodzaak om deskundige vervanging te regelen, om het bedrijf toch zo goed mogelijk door te laten draaien.

Sommige zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering om hun gemiste inkomsten te compenseren. Deze verzekering dekt echter alleen de inkomensschade, maar bijvoorbeeld niet de kosten voor tijdelijke vervanging. Bovendien is er vaak een eigen risico voor de eerste periode van arbeidsongeschiktheid, waardoor de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar soms pas na maanden gaat uitkeren. Voor andere zelfstandigen is de premie voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering onbetaalbaar en ontbreekt er dus een financieel vangnet. De behartiging van de belangen van een arbeidsongeschikte zelfstandige en de berekening van diens verlies van arbeidsvermogen is dan ook complex en vraagt om een deskundige aanpak. Het gaat dan niet alleen om juridische kennis, maar ook om begrip van (en ervaring met) alle problemen waarmee een ondernemer met letsel wordt geconfronteerd. Beer advocaten heeft die kennis in huis. Die kennis wordt ingezet met als doel de zelfstandige zo snel mogelijk weer verder te laten gaan met waar hij goed in is: ondernemen. 

Klanten aan het woord