Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Beer blogt
 

Beer blogt

 • Nieuwste blog Irene Timmermans: ‘De schadevergoedingsmaatregel als vangnet voor het slachtoffer van een geweld- of zedenmisdrijf’

   

  Verkeersslachtoffers krijgen vaak vergoeding van hun schade  

  Voor slachtoffers van verkeersongevallen is er bij aansprakelijkheid vaak een garantie van vergoeding van hun schade. In Nederland is het immers voor kentekenhouders verplicht om een WAM-verzekering voor hun motorvoertuig af te sluiten. In de praktijk is het bijna altijd de WAM-verzekeraar die de schadevergoeding betaalt. Mocht de WAM om wat voor reden dan ook geen dekking bieden, dan kunnen ongemotoriseerde verkeersslachtoffers bij een ongeval met een gemotoriseerde een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden, niet verzekerd is of reed in een gestolen motorvoertuig.  

  lees verder
 • Blog Eline Spijker: Shockschade anno 2022

   

  In 2020 legde mijn collega Mildred Brun in haar blog uit wat shockschade is en wanneer iemand hier recht op heeft. Op 28 juni 2022 liet de Hoge Raad zich na vele jaren weer uit over het leerstuk shockschade. De door de Hoge Raad ingezette koerswijziging is zeer relevant voor de letselschadepraktijk.

  lees verder
 • Blog Bojan P. Dekker: Amerikaanse toestanden

   

  Vannacht reisde ik terug van Seattle naar Amsterdam. In Seattle woonde ik het jaarcongres van de American Association for Justice (AAJ) bij. AAJ is een beroepsorganisatie voor trial lawyers die optreden voor consumenten en slachtoffers van onder meer gebrekkige productenverkeersongevallen en medische fouten

  lees verder
 • Blog Lucas Hogeling: ren voor wie dat zelf niet kan


  In het voorjaar van 2020 is bij mij, zoals bij zoveel anderen, uit Corona-nood een nieuwe hardloophobby geboren. Je moet toch iets, dacht ik destijds. Tegen mijn eigen verwachting in houd ik dat tot de dag van vandaag aardig vol, al zeg ik het zelf.

  lees verder
 • Blog Mildred Brun: tuchtklacht tegen jeugdverpleegkundige

   

  Twee weken oud was het jongste kindje toen een jeugdverpleegkundige meende dat moeder al het contact met vader moest verbreken. Moeder mocht de deur niet meer voor vader open doen. Zou zij dat wel doen, dan zouden de kinderen mogelijk uit huis geplaatst kunnen worden.

  lees verder
 • Blog Irene Timmermans: tijdig veilig stellen van de aanspraak op smartengeld

   

  Als er een ongeval, ramp of misdrijf gebeurt, staat het leven van het slachtoffer en zijn of haar naasten vaak volledig op zijn kop. Meestal zijn zij op dat moment nog helemaal niet bezig met allerlei juridische vraagstukken zoals wie er verantwoordelijk is voor de schade, of er een belangenbehartiger ingeschakeld moet worden en of een vordering voor schadevergoeding veilig gesteld moet worden.

  lees verder
 • Blog Mirella Hartman: letsel opgelopen tijdens een cruise?


  Na anderhalf jaar lukte het om in levenden lijve de Europese collega’s te ontmoeten in Malaga, waar het jaarlijkse congres van de vereniging PEOPIL werd gehouden. Niet alleen Europese collega’s bezochten dit congres, ook een aantal collega’s uit de Verenigde Staten was aanwezig. Drie daarvan gaven zelfs een presentatie. Door één van hen zijn we een stuk wijzer geworden over de mogelijkheden tot verhaal van letsel- en overlijdensschade (onder Amerikaans recht) die passagiers van een cruiseschip oplopen tijdens een cruise.

  lees verder
 • Blog Mirella Hartman: recht van de rijkste

   

  De toegang tot het recht moet beter, zei onlangs ombudsman Reinier van Zutphen in Nieuwsuur.

  lees verder
 • Blog Bojan Dekker: verhuizing naar multifunctioneel pand

  lees verder
 • Blog John Beer: de juridische jeugd heeft de toekomst

   

  Dit is het 45ste jaar dat ik als advocaat werkzaam ben. Het duizelt een beetje als ik naar dat getal kijk, maar het werkplezier is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Wat het ook steeds leuker maakt, is dat je als ervaren advocaat een bijdrage kunt leveren aan de opleiding en ondersteuning van jongere collega’s en ook die van studenten. 

  lees verder
 • Blog August Van: functie elders?

   

  Het komt regelmatig voor dat iemand na een ongeval niet meer geschikt is voor zijn vroegere werk, maar misschien nog wel op een andere manier geld kan verdienen. Mag je dan als vergoedingsplichtige voor die persoon een functie elders verzinnen? Of levert dat, net als in Den Haag, een motie van afkeuring op?

  lees verder
 • Blog Lucas Hogeling: een relevant blog voor de juridische praktijk

   

  In augustus van vorig jaar schreef ik mijn laatste blog. Het was het derde blog in een reeks over hersenletsel bij sporters en de tijd heeft wat dat betreft ook sindsdien niet stilgestaan. Het zou daarom voor de hand kunnen liggen hier een vierde blog aan te wijden, maar dat doe ik niet. Ik sluit niet uit dat ik er later nog wat over zal schrijven, maar voor nu verwijs ik de geïnteresseerden naar een reeks recente artikelen in onder meer het NRC. Dit blog gaat over iets anders. Ik zal u uitleggen waarom.

  lees verder
 • Blog Christa Wijnakker: ontsnappen aan een nieuwe werkelijkheid

   

  Voor onze cliënten met ernstig en blijvend letsel veranderen na een ongeval of medische fout ineens hun mogelijkheden om deel te nemen aan het dagelijks leven, terwijl het dagelijks leven onveranderd blijft.

  lees verder
 • Blog Eline Spijker: bankrekening met BEM-clausule ter bescherming van minderjarigen

   

  Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen het slachtoffer worden van een ongeval en blijvend letsel oplopen.

  lees verder
 • Blog Laura-Jean van de Ven: aansprakelijkheid voor een vaccin tegen COVID-19

   

  Het vaccineren tegen COVID-19 is inmiddels ook in Nederland gestart. We zagen op 6 januari 2021 dat verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri als eerste in Nederland het vaccin toegediend kreeg. Minister De Jonge was erbij en luidde de start van de vaccinatiecampagne in. Hij sprak van een “waanzinnig moment”. Ook Diederik Gommers was enthousiast nadat hij gevaccineerd was en vond het “echt een geweldig gevoel”.

  lees verder
 • Blog Irene Timmermans: aansprakelijkheid voor een gebrekkig vaccin tegen COVID-19

   

  In de hele wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar een goed werkend vaccin tegen COVID-19, voor iedereen. Het wordt gezien als het felbegeerde entreebewijs dat weer toegang geeft tot een bruisend en actief leven buiten de muren van de eigen woning. De eerste berichten zijn hoopgevend. Zo kopten de kranten onlangs: ‘Voorjaar 2021 gaat het licht weer schijnen’ en ‘Coronavaccin Pfizer voldoet aan eisen veiligheid en effectiviteit FDA’.

  lees verder
 • Blog Aurélie van Dijk: BEM-rekening minderjarige en een bijstandsuitkering

   

  Schadevergoedingen bestemd voor een minderjarige dienen op een zogeheten BEM-rekening (Beheer Eigen vermogen Minderjarigen) te worden gestort. De clausule op deze rekening zorgt ervoor dat ouders/verzorgers geen bedragen kunnen opnemen zonder toestemming van de kantonrechter. Op het moment dat het kind meerderjarig wordt, komt de clausule te vervallen.

  lees verder
 • Blog Eline Spijker: in balans, de zoektocht naar een passende prothese

   

  Jaarlijks vinden er ongeveer 3.300 beenamputaties plaats in Nederland.1 Deze amputaties zijn doorgaans het gevolg van een ongeval, ziekte of aangeboren aandoening. Hoewel mensen na zo'n ingrijpende gebeurtenis al genoeg te verwerken hebben gehad, staat deze gebeurtenis vaak niet op zich. Na de revalidatie volgt de terugkeer naar het eigen leven.

  lees verder
 • Blog Mirella Hartman: hulde aan de mantelzorgers!

   

  Dertig jaar advocaat en vele letselschadezaken verder. Vaak zaken waarin niet aangeboren hersenletsel van jonge kinderen aan de orde is, veelal veroorzaakt door een verkeersongeval of door een bij de geboorte gemaakte fout waarbij ernstig zuurstoftekort de hersenen aanzienlijk heeft aangetast. De gevolgen hiervan leiden vaak tot cognitieve problematiek: aan de buitenzijde is niets of nauwelijks iets te zien, maar zelfstandig functioneren is niet meer mogelijk. Het plannen, organiseren en initiatief nemen, zijn vaardigheden waaraan het ontbreekt. Dergelijke cliënten hebben 24/7 ten minste toezicht nodig en moeten daarnaast aangestuurd en soms geholpen worden met het verrichten van bezigheden die wij niet meer dan normaal vinden. 

  lees verder
 • Blog Lucas Hogeling: aanhoudende kopzorgen


  In mijn vorige blogs, u las ze ongetwijfeld, vroeg ik onder meer aandacht voor gezondheidsrisico’s in de sport en ging ik in het bijzonder in op het risico van hersenletsel bij voetballers. Hoewel de wereld, en zelfs het voetbal, in 2020 lijkt te hebben stilgestaan, geldt dat niet voor de ontwikkelingen op dit gebied. Om die reden een kort vervolg op het thema van kopzorgen in het voetbal. Je zou het bijna een serie noemen.

  lees verder