Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Beer blogt
 

Beer blogt

 • Laatste blog: claimcheck studentenverenigingen


  De studententijd als mooiste tijd van je leven. Veel mensen kunnen daar vrolijke verhalen over vertellen.

  Studentenverenigingen en letsel

  Over zaken die minder grappig waren, hoor je zelden iemand. En niet omdat er nooit iets gebeurt op studentenverenigingen. In de rechtspraak komen al decennia lang zaken voorbij waarin het bij studentenverenigingen is misgegaan. Van de Roetkap-affaire tot de bijna jaarlijks terugkerende perikelen bij Studentencorps Vindicat in Groningen.

  lees verder
 • Blog: schadeverhaal van slachtoffers medische fouten bij faillissement ziekenhuis


  Recent bleek dat niet alleen financiële instellingen kunnen omvallen, maar dat ook ziekenhuizen niet zo stabiel zijn als ze soms ogen. Het gonsde van de nieuwsberichten over medische instellingen die failliet gingen of uitstel van betaling aanvroegen. Patiënten die midden in een behandeltraject zitten, zijn daarvan de dupe, maar het is ook een onzekere tijd voor slachtoffers van een medische fout die schadevergoeding willen vorderen van het ziekenhuis. Wat zijn de rechten van deze letselschadeslachtoffers en hoe kunnen ze deze uitoefenen?

  lees verder
 • Blog: pleidooi bij de Hoge Raad naar aanleiding van schietincident Alphen aan den Rijn


  18 januari 2019 was een bijzondere dag in mijn loopbaan als Amsterdamse letselschade-advocaat: mijn eerste zitting bij de Hoge Raad. Het betrof hier de procedure van slachtoffers en nabestaanden van het bloedbad dat Tristan van der Vlis op 9 april 2011 aanrichtte in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Hierbij kwamen 6 mensen te overlijden en raakten 16 mensen gewond. 

  lees verder
 • Blog: mediation en letselschade

   

  Het is 13 jaar geleden dat het ongeval gebeurde. Hannie zou in 2005 afstuderen en had grootse plannen voor haar carrière. Ze had al concrete stappen gezet in de richting die zij ambieerde (artikelen gepubliceerd, een onderzoeksproject gedaan in de Verenigde Staten). Het liep anders.

  lees verder
 • Blog: affectieschade en het strafproces


  Vanaf 1 januari 2019 is het zover: de lang verwachte Wet Affectieschade treedt in werking. Wat gaat er veranderen?

   

  Nabestaanden ontvangen een bedrag aan smartengeld
  Tot op heden hebben nabestaanden geen recht op smartengeld als hun naaste om het leven komt door de schuld van iemand anders. Een van de moeilijkste aspecten van de letselschadepraktijk vond ik tot nu toe de uitleg aan ouders van een door een verkeersongeval of misdrijf omgekomen kind dat zij geen recht hebben op smartengeld. Datzelfde gold voor mensen die hun levensgezel verloren: zij hadden geen recht op vergoeding van hun leed. Nederland liep hiermee achter ten opzichte van veel andere landen in Europa. Aan die achterstand komt per 1 januari 2019 een einde.

  lees verder
 • Blog: broodnodige hulp en toekomstige zorgschade

   

  Marjolein kreeg in haar eindexamenjaar VWO een ernstig verkeersongeval. Haar droom om arts te worden, kon zij vergeten. Niet alleen heeft zij blijvend hersenletsel opgelopen, ook is zij grotendeels rolstoelafhankelijk geworden. Marjolein is ondanks alles positief: zij woont 'zelfstandig' in een zorginstelling en kan zelfs wat vrijwilligerswerk doen bij de basisschool vlakbij. De kinderen dragen haar op handen.

  lees verder
 • Blog: aansprakelijkheid voor letselschade door alcoholgebruik jongeren

   

  Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het ‘dronken maken’ van kinderen jonger dan 16 jaar strafbaar is. Dit werd in 2016 bijvoorbeeld aan den lijve ondervonden door een moeder die strafrechtelijk werd veroordeeld tot betaling van een geldboete omdat tijdens de ‘sweet sixteen’ van haar dochter alcoholische drank door kinderen kon worden genuttigd. Een 14-jarig meisje was daardoor onwel geworden en belandde met een alcoholpromillage van 1,1 in haar bloed in het ziekenhuis. Dat het nog veel slechter kan aflopen, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

  lees verder
 • Blog: arbeidsomstandigheden en een verkeersongeval

   

  In de Brabantse uitbeenderij waar Ana samen met haar verloofde in dienst was, waar de ouders van Bela werkten en waar recentelijk ook de zoon van Claudiu aan de slag was gegaan, werken vrijwel uitsluitend arbeidsmigranten, velen afkomstig uit Roemenië. Het werk is zwaar, de dagen zijn lang, het salaris is minimaal. Van die salarissen worden grote delen gespaard voor een betere toekomst en wordt gezorgd voor familieleden in het thuisland.

  lees verder
 • Blog: aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product


  In Groningen is door Jantina Hiemstra onlangs een proefschrift geschreven over de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade die het gevolg is van een gebrekkig product. Bijvoorbeeld de cardioloog die bij de behandeling van de patiënt een pacemaker gebruikt. Als die pacemaker defect blijkt te zijn en schade veroorzaakt, rijst de vraag of de arts en het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk zijn. 

  lees verder
 • Blog: hoeveel aandacht heeft de strafrechter voor het slachtoffer?


  In het strafproces staat de verdachte centraal. Diens positie is omgeven met wettelijke waarborgen. Hij of zij is niet verplicht om aan de eigen veroordeling mee te werken. Het is een grondbeginsel dat iedere verdachte een eerlijk proces krijgt.

  lees verder