Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Beer blogt
 

Beer blogt

 • Laatste blog: broodnodige hulp en toekomstige zorgschade

   

  Marjolein kreeg in haar eindexamenjaar VWO een ernstig verkeersongeval. Haar droom om arts te worden, kon zij vergeten. Niet alleen heeft zij blijvend hersenletsel opgelopen, ook is zij grotendeels rolstoelafhankelijk geworden. Marjolein is ondanks alles positief: zij woont 'zelfstandig' in een zorginstelling en kan zelfs wat vrijwilligerswerk doen bij de basisschool vlakbij. De kinderen dragen haar op handen.

  lees verder
 • Blog: aansprakelijkheid voor letselschade door alcoholgebruik jongeren

   

  Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het ‘dronken maken’ van kinderen jonger dan 16 jaar strafbaar is. Dit werd in 2016 bijvoorbeeld aan den lijve ondervonden door een moeder die strafrechtelijk werd veroordeeld tot betaling van een geldboete omdat tijdens de ‘sweet sixteen’ van haar dochter alcoholische drank door kinderen kon worden genuttigd. Een 14-jarig meisje was daardoor onwel geworden en belandde met een alcoholpromillage van 1,1 in haar bloed in het ziekenhuis. Dat het nog veel slechter kan aflopen, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

  lees verder
 • Blog: arbeidsomstandigheden en een verkeersongeval

   

  In de Brabantse uitbeenderij waar Ana samen met haar verloofde in dienst was, waar de ouders van Bela werkten en waar recentelijk ook de zoon van Claudiu aan de slag was gegaan, werken vrijwel uitsluitend arbeidsmigranten, velen afkomstig uit Roemenië. Het werk is zwaar, de dagen zijn lang, het salaris is minimaal. Van die salarissen worden grote delen gespaard voor een betere toekomst en wordt gezorgd voor familieleden in het thuisland.

  lees verder
 • Blog: aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product


  In Groningen is door Jantina Hiemstra onlangs een proefschrift geschreven over de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade die het gevolg is van een gebrekkig product. Bijvoorbeeld de cardioloog die bij de behandeling van de patiënt een pacemaker gebruikt. Als die pacemaker defect blijkt te zijn en schade veroorzaakt, rijst de vraag of de arts en het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk zijn. 

  lees verder
 • Blog: hoeveel aandacht heeft de strafrechter voor het slachtoffer?


  In het strafproces staat de verdachte centraal. Diens positie is omgeven met wettelijke waarborgen. Hij of zij is niet verplicht om aan de eigen veroordeling mee te werken. Het is een grondbeginsel dat iedere verdachte een eerlijk proces krijgt.

  lees verder