Beer advocaten

Meer Amerikaanse toestanden

20 juli 2023 | Bojan Dekker

Verkeersongeval in de Verenigde Staten

Een moment van onoplettendheid veranderde op 23 april 2019 Sandy’s* leven: zij werd op die dag in haar huurauto aangereden door een Ford F150 die werd bestuurd door een aannemer die vooral oog had voor de feed op zijn telefoon. Op het moment van het verkeersongeval verbleef Sandy een aantal dagen in Atlantic City, als onderdeel van een welverdiende vakantie. Sandy maakte carrière bij de Nederlandse overheid en zou na de zomer starten in een nieuwe functie. Het ongeval leidde ertoe dat Sandy volledig arbeidsongeschikt raakte, dat haar relatie onder druk kwam te staan en dat haar sociale leven verschrompelde.

Procedure en mediation

Sandy nam enige tijd na het ongeval contact met mij op. Via ons internationale netwerk vond ik een gespecialiseerde advocaat in New Jersey die bereid was Sandy te helpen. In nauwe samenwerking werd door ons een gerechtelijke procedure voorbereid, onder meer door getuigen en medische deskundigen te horen in een deposition. Na het uitbrengen van de dagvaarding bereikten we overeenstemming met de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval over het onderzoeken van schikkingsmogelijkheden onder begeleiding van een mediator. De mediation leidde tot akkoord over de vergoeding van Sandy’s materiële en immateriële schade.

Samenwerking met Amerikaanse advocaten

 Ik werk relatief vaak als Co-Counsel samen met advocaten in de Verenigde Staten. Onze rolverdeling is duidelijk: de Amerikaanse advocaat is primair verantwoordelijk voor alles rondom de eigenlijke procedure (al kan ik tijdens het horen van getuigen of deskundigen mijn mond zelden houden), ik begeleid vooral onze cliënt en zorg voor het verzamelen van bewijsstukken. Een dergelijke samenwerking tussen advocaten vereist vertrouwen en belangrijk is dat ego’s niet al te groot zijn. Wat helpt is echte interesse in elkaars jurisdicties. 

American Association for Justice

Mijn fascinatie voor (de eigenaardigheden van) het Amerikaanse rechtssysteem dateert van lang geleden, uit de tijd dat ik werkte op een advocatenkantoor in Washington, DC. Ik ben lid van de American Association for Justice, de belangrijkste Amerikaanse beroepsvereniging van Trial Lawyers; sinds deze zomer maak ik deel uit van het bestuur van de International Practice Section. Dit jaar vond de Annual Convention van AAJ plaats in Philadelphia. Vier dagen terug naar de schoolbanken is voor mij geen straf, zeker niet met sprekers als Mark Kosieradzki, Patrick Malone, Andrew Malony, Elise Sanguinetti, Michelle Simpson Tuegel en David Wenner. Minstens zo belangrijk is het aanhalen van contacten met advocaten uit de verschillende delen van de Verenigde Staten en de rest van de wereld; dit vormt de basis voor toekomstige samenwerkingen in grensoverschrijdende zaken.

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Bojan Dekker.

*Om haar identiteit te beschermen zijn zowel de naam van het slachtoffer als datum en plaats van het ongeval gefingeerd.

Meer blogs