Beer advocaten

Bojan Dekker

Advocaat / partner

'Ik ben steeds op zoek naar rechtvaardigheid. Die zoektocht neem ik nogal serieus en ik kan mij voorstellen dat dit mij bij wederpartijen soms het predicaat drammerig, principieel en weinig toegeeflijk oplevert. In contacten met mijn cliënten kan dat anders: een cliënte schreef dat zij baat heeft gehad bij onze vorm van samenwerking, met ruimte voor humor tussen de bedrijven door.' 

Studie
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1996

Advocaat sinds
1998

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 
Grotius Academie

Lidmaatschappen 
ASPLSAWAAPEOPILVereniging voor Sport en Recht en AAJ

Nevenfuncties

Vicevoorzitter van de International Practice Section van AAJ (2013 en vanaf medio 2023)
Lid van de Raad van Advies van WAA (begin 2012-eind 2015)
Secretaris International Practice Section AAJ (medio 2012-medio 2013)
Voorzitter WAA (medio 2007-eind 2011)
Vicevoorzitter WAA (medio 2013-medio 2014)