Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Affectieschade

Affectieschade is de schade de men lijdt door het verdriet vanwege het overlijden of ernstig gewond raken van een familielid. Het is een specifiek type smartengeld waarvoor familieleden van het slachtoffer onder omstandigheden in aanmerking komen. Het recht op vergoeding van affectieschade bestaat sinds 1 januari 2019 en geldt dus alleen voor schade die op of na die datum is ontstaan (zie Wet op de vergoeding van affectieschade). Niet elk familielid kan aanspraak maken op affectieschade. De vraag of en welk bedrag aan affectieschade wordt toegekend is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de relatie tussen het familielid en het slachtoffer en de ernst van het letsel. In het Besluit vergoeding affectieschade leest u welke bedragen kunnen worden toegekend.

Arlette Schijns schreef een interessante blog over affectieschade. Ook vindt u op onze website informatie over andere vormen van smartengeld en shockschade.

Klanten aan het woord