Beer advocaten

Arlette Schijns

Advocaat

‘Juist slachtoffers van letselschade hebben door hun kwetsbare positie belang bij een goede advocaat, die evenwicht kan brengen in de discussie met de aansprakelijke partij. Ik wil graag mijn ervaring en expertise op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en procesrecht aanwenden voor degenen die dat het hardst nodig hebben. Ik ben een toegewijde advocaat, strijdbaar en vasthoudend, waar nodig.’ 

Studie

Radboud Universiteit Nijmegen,
afgestudeerd in 1999 (cum laude)

Advocaat sinds

2001

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie (cum laude)

Lidmaatschappen 

LSAVASRNVvPNJV, Vereniging voor VerzekeringswetenschapWAA, LANGZS

Nevenfuncties

Lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (sinds 2021)

Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam: het promotieonderzoek richt zich op het schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten (sinds 2014)

Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging, NJV (sinds 2018)

Bestuurslid Stichting Grotius Academie (sinds 2017)

Redacteur Tijdschrift Vergoeding Personenschade (sinds 2017)

Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur (sinds 2017)

Docent Grotius Academie (sinds 2016)

Lid Kwaliteitscommissie Vereniging Letselschade Advocaten (sinds 2013)

Mede-auteur Handboek Personenschade, 'Aansprakelijkheid voor personen' (sinds 2011)

Publiceert en doceert regelmatig op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Rechtsgebiedenregister

Arlette Schijns heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden 'letselschaderecht', 'burgerlijk procesrecht', 'slachtofferrecht' en 'verbintenissenrecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Overzicht publicaties