Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Deelgeschillen

Onderhandelingen in letselschadezaken kunnen lang duren. Er zijn veel mogelijke discussiepunten waar een onderhandeling op kan vastlopen. Wat is de toedracht van het ongeval? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wie is daarvoor aansprakelijk? Hoe groot is de schade? Moet er een deskundige worden geraadpleegd en wie moet dat zijn? Sinds 2010 is het mogelijk om schade eenvoudiger en efficiënter in kaart te brengen met de zogeheten deelgeschilprocedure. In een deelgeschilprocedure wordt alleen het deel van het geschil waarover partijen het oneens zijn aan de rechter voorgelegd. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over het deelgeschil, kunnen partijen zelf verder onderhandelen over vergoeding van schade. Een deelgeschil biedt een alternatief voor een vaak tijdrovende bodemprocedure, terwijl de kosten van de procedure in beginsel voor rekening komen van de aansprakelijke partij.

 

Klanten aan het woord