Beer advocaten

Let law rule

13 juni 2024 | Christa Wijnakker

Namens nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 is een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ingediend. Kern van de klacht van nabestaanden is, dat Rusland mensenrechten heeft geschonden door het neerschieten van vlucht MH17. Én haar handen vervolgens te wassen in desinformatie. De vergelijkbare klacht van Nederland wordt samen behandeld met meerdere klachten van Oekraïne over Rusland.

Bij het schriftelijk uitwisselen van argumenten met Rusland, putten wij juristen uit steeds meer formaliteiten en details in rechtspraak. Hoop daarbij was bij mij, dat na lezing van onze stukken het EHRM alle informatie had om te kunnen oordelen over Rusland. Zeker was dat de gemiddelde lezer na een bladzijde zou afhaken.

Dat was anders, als de gemiddelde lezer vandaag bij de zitting van het EHRM aanwezig was, en mocht luisteren naar de vertegenwoordiger van diverse Europese staten: Henriette Busch.

Zij maakte helder waar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in de kern voor staat. Voor de belofte die de leden van de Raad van Europa sinds 1950 aan elkaar en hun burgers maakten: geen oorlog of mensenrechtenschendingen binnen onze macht.

Achteraf gezien had ik ons laatste processtuk graag alleen willen laten bestaan uit precies die boodschap. Op een bladzijde. Het recht - in welke vorm dan ook - is bedoeld om vrede en veiligheid aan eenieder te bieden. Ik wil er graag op vertrouwen dat bij de Raad van Europa de formaliteiten en rechtspraak zich daar altijd naar voegen.

Let law rule.

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Christa Wijnakker

Meer blogs