Beer advocaten

Letselschade in het buitenland: wat te doen?

10 augustus 2023 | Mirella Hartman

Letsel in Griekenland

Onlangs mocht ik weer gebruik maken van mijn internationale netwerk. Het betrof een zaak waarin een Nederlandse toerist op een Grieks eiland was aangereden. Aansprakelijkheid was weliswaar erkend, maar via de Nederlandse vertegenwoordiger van de Griekse verzekeraar werd er niet verder gekomen dan een schamel bedrag, terwijl zij hersenletsel had opgelopen en volledig arbeidsongeschikt was geworden.

Verjaring

Ik kreeg deze zaak binnen, omdat de verjaringstermijn naar Grieks recht hoognodig gestuit moest worden. Dat gaat in Griekenland helaas op een wat omslachtiger manier dan in ons eigen land. Waar we hier kunnen volstaan met een simpel briefje aan de WAM-verzekeraar, moet er naar Grieks recht een gerechtelijke procedure aanhangig zijn gemaakt voordat de verjaringsdatum daar is.

Grieks recht

Dat ik de Griekse verzekeraar in Nederland kon dagvaarden was mij al bekend, maar inhoudelijk was Grieks recht van toepassing waar ik minder weet van heb. Bovendien had ik van een Engelse collega vernomen dat Griekse verzekeraars slechte betalers zijn, ook al ligt er een veroordelend vonnis. Dus wat ik nodig had was een advies van een Griekse collega over de geschilpunten die speelden. Ik had ook bedacht dat ik in een gewone bodemprocedure de volledige schade zou vorderen: dan had ik in ieder geval een uitspraak waarmee ik de Griekse deurwaarder op pad zou kunnen sturen, mocht betaling uitblijven.

PEOPIL

Ik ging te rade bij één van mijn Griekse collega’s die ik ken via PEOPIL, de vereniging van Europese letselschadeadvocaten. Hij schreef een prachtig advies dat als bijlage bij de dagvaarding aan de rechtbank werd overgelegd.

Verlies aan verdienvermogen

Het grootste geschilpunt betrof het verlies aan verdienvermogen. Het was, na al die jaren, duidelijk dat mijn cliënte niet meer aan de slag kon. Een re-integratiepoging was niet gelukt en zij ontving zelfs een IVA-uitkering van het UWV. Door de Griekse verzekeraar werd betoogd dat desalniettemin naar Grieks recht slechts voor vijf jaar schadevergoeding kon worden toegewezen. Na vijf jaar zou een slachtoffer opnieuw een procedure bij de rechtbank aanhangig moeten maken, mocht het slachtoffer van mening zijn nog altijd schade te lijden. Het zou immers kunnen zijn dat een slachtoffer op enig moment wel weer inkomen kan genereren. Een onmenselijke praktijk vooral voor slachtoffers die met vrijwel volledige zekerheid dat nooit meer zullen kunnen. Het schijnt een gebruikelijke praktijk te zijn geworden in Griekenland, maar het is niet gebaseerd op een wettelijke regel. Gelukkig wist mijn Griekse collega vele uitspraken van Griekse rechtscolleges te noemen, waarin er anders was geoordeeld en slachtoffers meteen volledig gecompenseerd waren.

Eind goed, al goed

De Nederlandse rechtbank, nooit te beroerd om dit soort zaken pragmatisch aan te pakken - ook een reden om in Nederland te willen procederen - stuurde ter zitting aan op een schikking met een voorlopig oordeel dat in het straatje lag van mijn cliënte. En zo waar, er werd tot overeenstemming gekomen over een schadevergoeding die de volledige looptijd van de schade omvatte. Inmiddels is dat bedrag ook betaald!

Kortom, laat u bij letselschadezaken waarop buitenlands recht van toepassing is, niet afschepen. Bij Beer advocaten is het internationale netwerk dusdanig omvangrijk, niet alleen binnen Europa, maar ook in de Verenigde Staten en Australië, dat wij u hierbij kunnen helpen.

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Mirella Hartman.

Meer blogs