Beer advocaten

Waarom ik fan ben van mediation

16 maart 2023 | Laura-Jean van de Ven

Waarom ik fan ben van mediation

Afgelopen maand sprak ik op een congres voor jonge Europese letselschade advocaten (PEOPIL). Een van de onderwerpen die aan bod kwam was mediation. Het verbaasde me om te horen dat mediation nagenoeg niet gebruikt wordt in letselschadezaken in landen om ons, bijvoorbeeld in Engeland.

Ik ben fan van mediation. Ik zie veel voordelen om partijen in één kamer te krijgen, en het gesprek met elkaar aan te gaan. Slachtoffers voelen zich vaak niet gehoord of serieus genomen in een letselschadezaak. Een verzekeraar heeft niet altijd een goed beeld bij een slachtoffer. Ik merk dat in letselschadezaken vaak sprake is van een gebrek aan begrip over en weer. De communicatie loopt ook niet altijd vlekkeloos, en gaat soms over teveel schijven.

Mediation kan een geschikt middel zijn om de communicatie op een hoger niveau te tillen, en samen tot een oplossing te komen. Er is ruimte voor emoties van het slachtoffer, én voor de belangen van de verzekeraar. Vooral in langlopende letselschadezaken, vaak zaken waarin het causaal verband tussen het ongeval en de klachten van het slachtoffer wordt betwist, kan mediation een uitkomst bieden.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Je kan een partij niet dwingen om aan mediation deel te nemen door naar de rechter te stappen. Wat er tijdens de mediation wordt besproken is geheim en verlaat de mediationkamer niet. De mediator heeft een belangrijke rol als procesbegeleider, maar is geen rechter. Het zijn partijen zelf die de oplossing voor het geschil naar voren brengen.

Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Een mediation duurt meestal een (lange) dag en cliënten ervaren het vaak als een uitputtingsslag. Emoties kunnen hoog oplopen. Zo rond een uur of drie in de middag vraag ik me tijdens een mediation vaak af hoe we in hemelsnaam tot een oplossing kunnen komen, omdat de standpunten zo ver van elkaar af (lijken te) liggen.

En heel soms lukt het ook niet om samen tot een oplossing te komen. Maar dan is er wel écht contact geweest tussen mijn cliënt en de verzekeraar, en alleen dat al vind ik pure winst.

Mijn kantoorgenoten August Van en Mirella Hartman zijn geregistreerd mediators. Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor de toepassing van mediation in letselschadezaken in Nederland. En hopelijk lopen op den duur ook onze Brexit vrienden warm voor mediation in letselschadezaken.

Amsterdam, 16 maart 2023

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Laura-Jean van de Ven