Beer advocaten

Letsel opgelopen tijdens een cruise?

4 november 2021 | Mirella Hartman

Na anderhalf jaar lukte het om in levenden lijve de Europese collega’s te ontmoeten in Malaga, waar het jaarlijkse congres van de vereniging PEOPIL werd gehouden. Niet alleen Europese collega’s bezochten dit congres, ook een aantal collega’s uit de Verenigde Staten was aanwezig. Drie daarvan gaven zelfs een presentatie.

Door één van hen zijn we een stuk wijzer geworden over de mogelijkheden tot verhaal van letsel- en overlijdensschade (onder Amerikaans recht) die passagiers van een cruiseschip oplopen tijdens een cruise.

Amerikaans recht

Het Amerikaanse recht is sneller van toepassing dan je zou denken en dat kan ertoe leiden dat de schade, zeker in geval van overlijden, beter gecompenseerd wordt. Er wordt voor de toepasselijkheid van het Amerikaanse recht gekeken of de cruiseline een ‘base of operations’ in de VS heeft. Als een cruiseline een scharrig kantoortje heeft in de VS, kan daaraan voldaan zijn. Het maakt niet uit onder welke vlag er wordt gevaren. Zo is de Holland America Line onderworpen aan het Amerikaanse maritieme recht, maar ook Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean, Princess Cruise Line en Norwegian Cruise line. Het maakt ook niet uit dat de passagier een andere nationaliteit dan de Amerikaanse heeft.

Het maritieme recht is in alle staten van de VS hetzelfde. Dat maakt het al gemakkelijker. Als de cruiseline geen redelijk zorg heeft verleend, is deze aansprakelijk. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het opzettelijk toebrengen van letsel door een werknemer van de cruiseline, is er sprake van risicoaansprakelijkheid.

Van groot belang is de overeenkomst die de passagier heeft afgesloten met de cruiseline. Daarin staat bijvoorbeeld in welke staat de cruiseline gedagvaard moet worden. Zo dient er voor de HAL naar de rechter in Seattle te worden gegaan. Allerlei beperkingen die in het contract en in internationale verdragen zijn opgenomen, zijn niet geldig op het moment dat het betreffende schip één Amerikaanse haven heeft aangedaan.

Cruise experience

Het oplopen van letsel ‘tijdens een cruise’ kan behoorlijk breed worden uitgelegd. Een cruiseline kan ook aansprakelijk zijn voor letsel- en overlijdensschade die buiten het schip is toegebracht. Zo werd een cruiseline aansprakelijk geacht voor de schade die passagiers opliepen door een busongeval tijdens een excursie in de Dominicaanse republiek. Die excursie was weliswaar geboekt via de cruiseline, maar werd uitgevoerd door een ander bedrijf. En ook had een cruiseline die passagiers had aangeraden een lokale markt in Jamaica te bezoeken waarvan bekend was dat die een geschiedenis van geweld en misdrijven kende, hiervoor moeten waarschuwen. Deze passagiers waren op die markt omgekomen door geweld.

Snel actie nodig

Bij dit soort zaken moet je er wel snel bij zijn: het is noodzakelijk dat binnen zes maanden een brief aan de cruiseline wordt gestuurd waarin het incident wordt gemeld. Ook moet een rechtszaak binnen één jaar na het incident aanhangig worden gemaakt bij de rechter.

Kortom, mocht er tijdens een cruise onverhoopt sprake zijn van letsel- of overlijdensschade, onderneem dan snel actie om te bezien of het zin heeft hiervoor naar de Amerikaanse rechter te gaan. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen. Ons kantoor beschikt over een groot, internationaal netwerk. Waar nodig, werken wij samen met buitenlandse collega’s.

Amsterdam, 4 november 2021

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Mirella Hartman.