Beer advocaten

Hoge Raad wijst arrest inzake giframp met Probo Koala

In een uitspraak van 11 februari 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de klachten van Trafigura tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 april 2020 ongegrond zijn. Deze zogeheten 81 RO-beslissing betekent dat de inhoudelijke behandeling van de vordering van de slachtoffers kan worden voortgezet. De rechter zal zich dus kunnen uitspreken over het handelen van Trafigura en de consequenties daarvan.

Voor meer achtergrond over deze zaak en de aanloop naar dit arrest zie: Uitspraak hoger beroep inzake giframp met Probo Koala.