Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog August Van: functie elders?
 

August Van

Contractpartner

‘Bij letselschade gaat het om het grootste belang dat je als mens kunt hebben, namelijk de gezondheid van jezelf en degenen die je lief hebt. In dat proces sta ik cliënten graag bij als belangenbehartiger. Behalve advocaat ben ik bij Beer ook mediator. Die combinatie zorgt ervoor dat ik objectief naar een zaak kan kijken en zonder onnodige escalatie de beste oplossing voor mijn cliënten kan realiseren.’ 


CV August Van

Studie

Erasmus Universiteit Rotterdam,
afgestudeerd in 1988

promotie in 1995

Advocaat sinds

1996

Mediator sinds

2015

MfN geregistreerd mediator (sinds 2015)

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

ASPLSAWAAPEOPIL, Vereniging voor Gezondheidsrecht

Nevenfuncties

Redacteur Tijdschrift Vergoeding Personenschade

Universitair docent bij de Vrije Universiteit te Amsterdam

Docent VU Law Academy

Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging

Overige publicaties

zie website Vrije Universiteit

August Van

Letselschade advocaat August Van

Blog August Van: functie elders?

Auteur: August Van

Smile August

Het komt regelmatig voor dat iemand na een ongeval niet meer geschikt is voor zijn vroegere werk, maar misschien nog wel op een andere manier geld kan verdienen. Mag je dan als vergoedingsplichtige voor die persoon een functie elders verzinnen? Of levert dat, net als in Den Haag, een motie van afkeuring op?

Wie zijn klassiekers kent, weet dat ook hier voorzichtigheid geboden is. Een jaar of twintig geleden moest Jaap Spier als A-G een conclusie schrijven over de zaak van een man die op 37-jarige leeftijd door een ongeval volledig arbeidsongeschikt was geworden voor zijn eigen werk. Om nog iets omhanden te hebben, bracht hij folders rond en verrichtte hij af en toe wat klusjes op de begraafplaats. De verzekeraar van zijn wederpartij concludeerde hieruit dat hij nog best lopende band werk kon verrichten. Dat kwam de verzekeraar op een reprimande te staan: het gaat volgens Spier te ver als de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid een ‘hem welgevallige invulling meent te kunnen geven aan de wijze waarop het slachtoffer zijn ernstig verstoorde leven inricht.’

Re-integratieverplichting

Actieve bemoeienis met de inhoud gaat dus te ver. Maar als betalende partij mag je best een controlerende rol vervullen. Een zieke werknemer heeft namelijk een re-integratieverplichting. Als die niet wordt nageleefd, dan zal dat consequenties hebben voor het recht op schadevergoeding. Verder heb je als benadeelde een schadebeperkingsplicht. Die kan meebrengen dat je je moet blijven inspannen om ander werk te vinden, zelfs als het UWV vindt dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Dat geldt vooral voor mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, of die door het volgen van een korte opleiding weer aan de slag kunnen. Er moet natuurlijk wel voldoende ruimte zijn op de arbeidsmarkt. Voor oudere werknemers kan dat een probleem zijn. Dan houdt de schadebeperking op.

Hoe ver gaat schadebeperkingsplicht?

Het is niet altijd gemakkelijk om aan te geven waar controleren overgaat in actieve bemoeienis met de inhoud. Een voorbeeld is de zaak van een 28-jarige vrouw die na een verkeersongeval nog maar drie in plaats van vijf dagen uur als wijkverpleegkundige kan werken. Andere functies in de gezondheidszorg zal zij misschien wel voltijds aankunnen. Zij wil dolgraag als wijkverpleegkundige blijven werken. Haar wederpartij vindt dat zij daardoor niet aan haar schadebeperkingsplicht voldoet. Daarmee zegt de wederpartij in feite dat zij haar persoonlijke voorkeuren moet prijsgeven en een andere functie moet kiezen. Mag dat? Het antwoord is ja. Als benadeelde moet je je tot op zekere hoogte aanpassen aan de nieuwe situatie die door het ongeval is ontstaan. Dat kan betekenen dat je zult moeten accepteren dat de werktijden veranderen, dat de reistijd toeneemt en zelfs dat je misschien ander werk zult moeten gaan doen. Maar net als alles, heeft ook dat een grens. In het geval van de wijkverpleegkundige vond de rechter dat zij haar vaste baan, waarin zij zich veilig voelde, niet hoefde in te ruilen voor de onzekerheid van een andere functie, die ze misschien ook niet voltijds zou kunnen uitvoeren. Voor haar dus geen functie elders…

Amsterdam, 15 april 2021

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met August Van, de auteur van dit blog.