Beer advocaten

John Beer

Advocaat

 ‘Het is voor mij altijd een voor de hand liggende keuze geweest om in letselschadezaken alleen voor slachtoffers op te treden. Zij voeren een ongelijke strijd tegen een professionele partij, zoals een verzekeraar, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen. Goede rechtshulp kan die ongelijkheid nivelleren en voor een rechtvaardige uitkomst zorgen.’

Studie
Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1976

Advocaat sinds

1977

Lidmaatschappen 

APILPEOPILALA en AAJ

 

Nevenfuncties

Mediator

Lid Board of Governors van de American Association for Justice AAJ

Voorheen:

President van de Europese vereniging van letselschadeadvocaten PEOPIL (2016-2021). Zie ook het interview met Angela van Leeuwen.

Coördinator van de European Exchange Group Product Liability, Pharmaceutical and Mass Tort van PEOPIL (tot 2016)

Voorzitter van de International Practice Section van AAJ 2011-2013

Lid van het College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 2002-2008

Oprichter en voorzitter van ASP 1997-2009

Onderscheidingen

Op 2 juni 2017 was John Beer 40 jaar advocaat en werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door Burgemeester Eberhard van der Laan. Zie ook hier.

Op 29 maart 2018 werd de Dekenprijs door de Amsterdamse Orde van Advocaten uitgereikt aan John Beer. Deze eervolle prijs van de beroepsgroep ontving hij uit handen van de Deken
mr. Pieter van Regteren Altena, die hem toesprak

Bij zijn afscheid als President van PEOPIL in 2021 ontving hij de Personal Injury Lawyer of the Year Award en werd hij tevens erelid van de organisatie.

Tijdens het jaarcongres van AAJ dat in 2009 in San Francisco werd gehouden, werd aan John Beer door de President van AAJ de International Trial Lawyer Leadership Award uitgereikt. Klik hier voor het interview dat Angela van Leeuwen met hem had.

Erelid van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Rechtsgebiedenregister

John Beer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied 'letselschaderecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Overzicht publicaties

De juridische jeugd heeft de toekomst

11 mei 2021 | John Beer

Dit is het 45ste jaar dat ik als advocaat werkzaam ben. Het duizelt een beetje als ik naar dat getal kijk, maar het werkplezier is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Wat het ook steeds leuker maakt, is dat je als ervaren advocaat een bijdrage kunt leveren aan de opleiding en ondersteuning van jongere collega’s en ook die van studenten.  

Ontwikkeling van jong, juridisch talent

Sinds 2014 bestaat de Stichting Beer impuls die is opgericht door de aandeelhouders van het kantoor Beer advocaten N.V. De stichting stelt zich onder meer ten doel om de ontwikkeling van jong talent op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en de personenschade te ondersteunen. In dat verband werden de afgelopen jaren aan diverse universiteiten gastcolleges en masterclasses gegeven. Bovendien wordt jaarlijks, en ook dit jaar, een scriptieprijs uitgereikt waarvoor diverse vakgroepen hun scriptie inzenden. Helaas heeft de gewoonlijk zeer feestelijke uitreiking in het afgelopen jaar plaats moeten maken voor een digitale versie, maar hopelijk kan het dit jaar weer normaal.   

Dezer dagen leveren mijn collega Mildred Brun en ik als onderdeel van de activiteiten van Beer impuls een bijdrage aan een onderwijsprogramma van de Universiteit van Amsterdam. Voor mij bijzonder en erg leuk om op die manier terug te keren naar de universiteit waar ik ben opgeleid. 

Kennismaken met het advocatenvak

Het betreft het onderwijsprogramma onder de naam ‘Amsterdam Law Firm’ dat wordt geleid door de hoogleraar Peter Rijpkema. Daarin wordt beoogd om studenten te laten kennismaken met de advocatenpraktijk. Dit jaar heeft een groot deel van de studenten in dat programma gekozen voor de advocatuur die zich met aansprakelijkheid en personenschade bezighoudt. Dat deel nemen Mildred en ik voor onze rekening.  

Het wordt terecht belangrijk gevonden om studenten gedurende hun studie enigszins te laten kennismaken met de praktijk en met de persoonlijke keuzes die zij bij aanvang van hun loopbaan moeten maken. Een belangrijk deel van de studenten houdt het voor mogelijk dat ze advocaat zullen worden, maar daarmee is nog niet duidelijk wat voor advocaat ze willen worden. Het is mooi om een rol te kunnen spelen bij dat soort keuzes. 

In de eerste bijeenkomst, deels digitaal en deels in persoon, ging het om een introductie op het vakgebied en de relevante zaken en ontwikkelingen die de laatste tientallen jaren hebben plaatsgevonden. Erg leuk te merken dat de studenten die voor dit deel van het programma hebben gekozen hun actieve interesse toonden en met ons in gesprek gingen. Aan het eind van die bijeenkomst ontvingen alle studenten een mail waarin een patiënt een ziekenhuis aansprakelijk stelde voor schade als gevolg van een tekortkoming. 

De studenten waren verdeeld in groepen die voor de benadeelde of voor het ziekenhuis optraden. Aan de hand van de casus hebben zij in de daaropvolgende drie weken adviezen geschreven, of voor de benadeelde of voor het ziekenhuis.  

Nagebootste interactie tussen cliënt en advocaat

De tweede bijeenkomst bestond uit de presentatie van de adviezen aan de cliënten. Dat waren Mildred en ik dus. Mooi te zien hoeveel werk de studenten er van hadden gemaakt. Zonder veel acteertalent stelden we zo nu en dan een vraag waaruit hopelijk voldoende bleek hoe interactie tussen een advocaat en diens cliënt kan verlopen en wat voor cliënten wel of niet belangrijk is. Onze vragen en de nadien nog gegeven toelichting zal in de komende drie weken in een processtuk worden verwerkt.  

De laatste, derde bijeenkomst zal er voor de rechtbank - wij dus - gepleit gaan worden. Ik zie er opnieuw erg naar uit.       

Amsterdam, 13 mei 2021 

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met John Beer, de auteur van dit blog.  

 

 

 

 

 

Meer blogs