Beer advocaten

John Beer

Advocaat

 ‘Het is voor mij altijd een voor de hand liggende keuze geweest om in letselschadezaken alleen voor slachtoffers op te treden. Zij voeren een ongelijke strijd tegen een professionele partij, zoals een verzekeraar, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen. Goede rechtshulp kan die ongelijkheid nivelleren en voor een rechtvaardige uitkomst zorgen.’

Studie
Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1976

Advocaat sinds

1977

Lidmaatschappen 

APILPEOPILALA en AAJ

 

Nevenfuncties

Mediator

Lid Board of Governors van de American Association for Justice AAJ

Voorheen:

President van de Europese vereniging van letselschadeadvocaten PEOPIL (2016-2021). Zie ook het interview met Angela van Leeuwen.

Coördinator van de European Exchange Group Product Liability, Pharmaceutical and Mass Tort van PEOPIL (tot 2016)

Voorzitter van de International Practice Section van AAJ 2011-2013

Lid van het College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 2002-2008

Oprichter en voorzitter van ASP 1997-2009

Onderscheidingen

Op 2 juni 2017 was John Beer 40 jaar advocaat en werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door Burgemeester Eberhard van der Laan. Zie ook hier.

Op 29 maart 2018 werd de Dekenprijs door de Amsterdamse Orde van Advocaten uitgereikt aan John Beer. Deze eervolle prijs van de beroepsgroep ontving hij uit handen van de Deken
mr. Pieter van Regteren Altena, die hem toesprak

Bij zijn afscheid als President van PEOPIL in 2021 ontving hij de Personal Injury Lawyer of the Year Award en werd hij tevens erelid van de organisatie.

Tijdens het jaarcongres van AAJ dat in 2009 in San Francisco werd gehouden, werd aan John Beer door de President van AAJ de International Trial Lawyer Leadership Award uitgereikt. Klik hier voor het interview dat Angela van Leeuwen met hem had.

Erelid van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Rechtsgebiedenregister

John Beer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied 'letselschaderecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Overzicht publicaties

Solidariteit en voorschotregeling

17 oktober 2019 | John Beer

Op 14 oktober 2019 wees de strafkamer van de Amsterdamse rechtbank een vonnis waarbij de verdachte van de terroristische aanslag op het Centraal Station in augustus 2018 tot een hoge gevangenisstraf (van 26 jaar en acht maanden) werd veroordeeld.

Schadevergoeding voor slachtoffers aanslag op Centraal Station Amsterdam

Aan de slachtoffers werden daarnaast aanmerkelijke schadevergoedingen toegewezen en daaraan voegde de rechtbank de volgende overweging toe:

“… De rechtbank realiseert zich dat – waar verdachte naar alle waarschijnlijkheid geen verhaal zal bieden – de Staat op grond van de voorschotregeling van artikel 36f lid 7 Sr deze bedragen aan de slachtoffers zal betalen.

Dat is ook niet meer dan redelijk. In het onderhavige geval heeft verdachte op Nederlands grondgebied zeer ernstige delicten gepleegd. Hierdoor zijn (onder wie) twee Amerikaanse toeristen, die in Nederland op bezoek waren, ernstig gewond geraakt. De voorschotregeling is ingevoerd om slachtoffers van ernstige delicten tegemoet te komen in de gevallen waarin de veroordeelde kennelijk niet in staat is aan zijn verplichting tot schadevergoeding te voldoen. De regering zag het bij invoering van deze bepaling als een verantwoordelijkheid van de overheid om te voorkomen dat personen die slachtoffer zijn van een ernstig (gewelds)misdrijf de schade die zij daardoor hebben geleden, geheel alleen moeten dragen. Dat voegt immers extra leed toe. De voorschotregeling is dus gebaseerd op de gedachte van solidariteit en ziet specifiek op de persoonlijke gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer (Kamerstukken I, 2007-2008, 40 143, nr. D, p. 8) …”.

Solidariteit als kernwaarde van de samenleving

Solidariteit is een kernwaarde waaraan de kwaliteit van de samenleving kan worden afgemeten. Met de voorschotregeling is de samenleving zorgzaam voor slachtoffers van zeer ernstige delicten. Daarvoor geldt immers dat die ons allen kunnen overkomen. Het is aansprekend dat de rechtbank verwoordt dat het geheel alleen moeten dragen van schade extra leed toevoegt. Daarmee richt de rechtbank het oog op de gevolgen die voor het slachtoffer ernstig en blijvend kunnen zijn.  

Wat mag solidariteit kosten? Is 29 miljoen euro in acht jaar te veel? Wat kost het de belastingbetaler om een politicus tegen de gevaren van zijn uitoefening van de vrijheid van meningsuiting te beschermen? Wat wordt er uitgegeven ten behoeve van de verdachten of daders in het strafrecht? Ik spreek de hoop uit dat de kwaliteit van onze samenleving ons veel waard is.

Nederlandse voorbeeldfunctie

Ik heb het voorrecht gehad om de zaak voor de Amerikaanse slachtoffers van Jawed S. te behandelen. Ik heb ze leren kennen als mooie mensen die de moeite waard zijn. Ze zijn zeer ernstig getroffen, maar konden niettemin waardering hebben voor de manier waarop ze in Nederland zijn gesteund. Ze hebben hun dankbaarheid daarvoor ook uitgesproken. Nederland heeft laten zien dat aan het begrip solidariteit hier inhoud wordt gegeven en dat is een mooi voorbeeld voor de rest van de wereld.

Handen af van de voorschotregeling!

Amsterdam, 21 oktober 2019

 

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met John Beer.

 

Meer blogs